GameLeader.cz

Doplňovačka

Ikona iDevice Doplňovačka - ekosystém a organizmy
Doplň do rámčekov chýbajúce slová!

Spoločenstvo organizmov

Spoločenstvo organizmov je tvorené všetkými (baktériami, hubami, rastlinami, živočíchmi) žijúcimi na určitom , alebo území (v lese, rybníku...). Ak nás zaujíma konkrétny typ organizmov možeme spoločenstvo organizmov rozdeliť napr. na spoločenstvo rastlín alebo spoločenstvo . Život spoločenstva ovplyvňujú prostredia daného územia. Organizmy nemôžu žiť bez prírodnín - svetla, vody, vzduchu, pôdy, žiarenia.

Spoločenstvo rastlín tvoria všetky rastúce v konkrétnej časti prírody (lúka, les...)

Spoločenstvo živočíchov tvoria všetky žijúce v konkrétnej časti prírody.

Ekosystém

Ekosystém je sústava (časť prírody) tvorená spoločenstvami organizmov spolu s prírodou. Keď hovoríme o organizmov, zaujímajú nás len , keď hovoríme o , zaujímajú nás organizmy ale aj podmienky prírody napr. množstvo zrážok, striedanie teplôt...

(prírodné) ekosystémy - vytvorila ich (jazero, les, pleso...), človek do nich zasahuje minimálne, častokrát negatívne (znečistenie, výruby, lov...)

ekosystémy - vytvoril ich (záhrada, pole, akvárium...), samostatne bez človeka by nedokázali , človek sa o nich musí (hnojenie, orba, vytrhávanie buriny...), častokrát v nich človek pestuje (kultúrne) rastliny.

Ekosystém - les
By Paolo Neo [Public domain], via Wikimedia Commons
  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky

Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?
Percento správnych odpovedí (%) = (počet správnych odpovedí / celkový počet odpovedí) x 100

 

Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 / 20) * 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) * 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Google vyhľadávanie


Google

vyhľadávanie

Ikona prostriedku iDevice E-učebnice » komentáre

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© www.welp.sk - tvorba www stránok, e-learning, fotografovanie. Páči sa Vám táto učebnica? Máte pripomienky? Našli ste chyby alebo nedostatky? Chcete podobnú učebnicu podľa Vášho obsahu vzdelávania? Chceli by ste tu mať reklamu?... Napíšte nám: welp@welp.sk

© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.