GameLeader.cz

Doplňovačka

Ikona iDevice Doplňovačka - polia, lúky, pastviny
Doplň do rámčekov chýbajúce slová!

Lúky

Lúka
By Oliver Herold (Vlastné dielo) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Lúky sú oblasti (časti krajiny) s výskytom bez drevín. Zo živočíchov tu trvale žijú hlavne drobné stavovce a . V oblastiach s nedostatkom vlahy sú lúky, v oblastiach s nadbytkom vlahy alebo vysokou hladinou podzemnej vody sú lúky . O väčšinu lúk sa ľudia starajú , prípadne prihnojovaním. Seno alebo (seno z druhej kosby) sa využívajú na kŕmenie zvierat.

Pasienky

Pasienok
By SeppVei (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Pasienky sú miesta (časti krajiny) s trávnatým porastom (podobným lúkam), ktorý pravidelne hospodárske zvieratá. Pasienky sa striedajú, aby sa stihli obnovovať. Žijú tu hlavne drobné a hmyz.

Polia

Kukuričné pole
By Hyena (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Polia sú miesta (časti krajiny), ktoré človek využíva na hospodárskych plodín. Človek najčastejšie pestuje rastliny ako - pestuje na jednom mieste iba druh plodiny. Polia človek musí , chrániť pred a nežiadúcimi rastlinami.

Rozorané pole
By Paolo Neo [Public domain], via Wikimedia Commons

Ľudia by nemali suchú trávu. Poškodzujú sa tým rastliny a ničia živočíchy. Pred pôdy (odnášanie vetrom, vodou...) chráni správny postup obhospodarovania, výsadba radov stromov, nechávanie medzí...

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky

Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?
Percento správnych odpovedí (%) = (počet správnych odpovedí / celkový počet odpovedí) x 100

 

Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 / 20) * 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) * 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Google vyhľadávanie


Google


vyhľadávanie

Ikona prostriedku iDevice E-učebnice » komentáre

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© www.welp.sk - tvorba www stránok, e-learning, fotografovanie. Páči sa Vám táto učebnica? Máte pripomienky? Našli ste chyby alebo nedostatky? Chcete podobnú učebnicu podľa Vášho obsahu vzdelávania? Chceli by ste tu mať reklamu?... Napíšte nám: welp@welp.sk

© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.