Chovateľsky významné cicavce

Ikona prostriedku iDevice Výučba a učenie

Hospodársky významné cicavce 

Králik domáci

Ľudovo nesprávne nazývaný zajac, zajac je iný druh živočícha. Králik domáci pochádza z králika divého. Chová sa na mäso a kožušinu (kožu) alebo ako bytové zvieratko. Králiky sa rodia bez kožušiny a slepé. Zostávajú asi 2 týždne v "hniezde", ktoré robí samica zo sena a svojej kožušiny. Sfarbenie je rozmanité. Podľa veľkosti sa rozdeľujú na minikráliky, malé plemená, stredné plemená a veľké alebo obrie plemená. Minikráliky sú vhodné aj na bytový chov, obrie plemená sa chovajú pre mäso a kožušinu. Králiky sa dožívajú 5 až 10 rokov. Rýchlo sa rozmnožujú. Sú bylinožravce - tráva a byliny, zrno, seno, okopaniny. Pijú málo, ale to neznemená, že nemusia mať k dispozícii vodu. Potrebujú drevo na obhrýzanie, aby si skracovali zuby, ktoré im stále rastú.

Video
Králiky (video)


Sviňa domáca (prasa, ošípaná)

Pochádza z niekoľkých druhov divých svíň (európska, ázijská, stredomorská). Svine sú neprežúvavé všežravé párnokopytníky. Samica je prasnica, mladá prasnica je prasnička, samec je kanec, vykastrovaný (zbavený semenníkov) samec je brav, mláďa po pôrode v období cicania mlieka je ciciak, v období odstavenia od matky odstavča (po asi 4 mesiacoch). Obdobie od oplodnenia po pôrod je prasnosť, pôrod je oprasenie. Majú mohutné telo s kratšími končatinami. Koža je lysá pokrytá riedkymi štetinami. Farba môže byť ružová, biela, sivá až čierna, vzácnejšie hnedá, hrdzavá a strakatá. Majú kratší zatočený chvostík. Svine kŕmime hlavne rastlinnou potravou - zrno obilnín a okopaniny. Chováme ich hlavne na mäso a tuk. Využitie má aj koža, šľachy, kosti, chrupavky, štetiny a hnoj.

Video
Prasiatka (video)

Tur domáci (hovädzí dobytok)

Patrí medzi prežúvavé bylinožravé párnokopytníky. Prežúvavce potravu dôkladne prežúvajú až po jej konzumácii - najskôr ju skonzumujú a potom sa potrava vracia zo zloženého žalúdka späť do papule a až potom ju dôkladne prežujú.

Samica sa nazýva krava, v období laktácie (produkcie mlieka) sa nazýva dojnica, samec je býk, kastrát je vôl, mláďa je teľa, pohlavne dospelá krava pred prvým otelením je jalovica. Obdobie medzi oplodnením a pôrodom je teľnosť.

Hovädzí dobytok chováme hlavne pre mlieko a mäso, ale využíva sa aj koža, tuk (výroba mydiel), šľachy a kopytá (lepidlá), kosti (múčka na výkrm iných zvierat), hnoj (hnojenie polí)... Bolo vyšľachtených mnoho plemien hovädzieho dobytka, niektoré sú mäsové, niektoré mliekové a niektoré so zmiešanou úžitkovosťou. Hovädzi mäso patrí medzi zdravšie druhy mäsa. Mlieko obsahuje kvalitné bielkoviny a je zdrojom vápnika. Vyrábajú sa z neho rôzne zdravé mliečne výrobky - jogurty, syry, zakysané mlieka, tvaroh, maslo...

Video
Hovädzí dobytok (video)

Ovca domáca

Ovca domáca je prežúvavý bylinožravý párnokopytník. Ovce chováme na mäso, mlieko a vlnu, ale využíva sa aj rohovina, koža, vlnotuk a ovčí hnoj. Samica sa nazýva bahnica, samec je baran (má rohy), mláďa je jahňa (samčie baránok, samičie jahnička). Mladá ovca pred prvým oplodnením sa nazýva jarka alebo jahnica. Gravidita ovce sa nazýva kotnosť a pôrod okotenie. Chová sa v ovčiarňach a v košiaroch. Obdobie tvorby mlieka po okotení je laktácia. Z mlieka sa vyrába ovčí syr, žinčica a bryndza.

Video
Ovca domáca (video)

Koza domáca

Koza domáca je prežúvavý bylinožravý párnokopytník. V súčasnosti už má menší hospodársky význam, niekedy sa nazývala aj kravička chudobných, lebo ju chovali väčšinou chudobnejší ľudia, ktorí si kravu nemohli dovoliť. Chová sa pre mlieko a mäso, ale využitie má aj koža a hnoj. Samica je koza, samec cap, vykastrovaný samec je chňup, mláďa je kozľa. Koza aj cap môžu mať rohy. Obdobie od oplodnenia po pôrod je kotnosť, pôrod sa nazýva aj okotenie. Obdobie produkcie mlieka sa nazýva laktácia. Maštaľ určená pre chov kôz je kozín. Kozie mlieko je veľmi zdravé, súvisí to s tým, že koza spása aj rôzne druhy bylín a listy kríkov, ktoré iné druhy nespásajú a tak sa do mlieka dostávajú aj rôzne liečivé látky z týchto bylín. Z mlieka sa vyrába aj kozí syr.

Video
Kozia farma (videá)Kôň domáci

Cválajúci kôň

Kôň je neprežúvavý bylinožravý nepárnokopytník. V minulosti sa využíval na dopravu a na prácu. V súčasnosti sa už kone chovajú menej, využívané sú hlavne na jazdectvo a prácu v terénoch, kde sa nedostanú stroje. Jazdecké kone sú štíhle, ťažné sú mohutnejšie. Kone majú na krku hrivu. Nohy sú ukončené jedným kopytom, na ktoré sa pripevňuje podkova (na jeho ochranu). Samica koňa sa nazýva kobyla, starší samec žrebec a kastrovaný samec valach. Mláďa sa nazýva žriebä. Gravidita sa odborne nazýva žrebnosť, kobyla sa ožrebí (pôrod).

Video
Kone, Dostihy (videá)Zdroje textov a informácií k učivu:

Zdroje použitých obrázkov v učive:

 1. Králik bielo-hnedý strakáč: By Kat Chzhen (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
 2. Králik činčila: By Dr. Hagen Graebner [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
 3. Králik bielo-čierny strakáč: By Poco a poco (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 4. Mláďatá králikov: By Spigoo [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 5. Prerastené zuby: By Uwe Gille (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 6. Králik s knedlikom: By Claus Ableiter (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 7. Svine domáce: By Guido Gerding [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 8. Prasnica s ciciakom: By Scott Bauer, USDA [Public domain], via Wikimedia Commons
 9. Kanec: By Scott Davis [GFDL or CC-BY-SA-3.0, or CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
 10. Vietnamské prasce: By Alvesgaspar (Own work (own photo)) [GFDL or CC-BY-SA-4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 11. Noha prasaťa: By Scott Bauer (extract from this picture) [Public domain], via Wikimedia Commons
 12. Pečená bravčovina: Pavel Ševela [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 13. Tur domáci: By Prankster (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons
 14. Krava mliekového plemena: By Keith Weller/USDA (www.ars.usda.gov: Image Number K5176-3) [Public domain], via Wikimedia Commons
 15. Býk mliekového plemena: By Hgk,p (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons
 16. Krava mäsového plemena: By Dirk Ingo Franke (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-2.0-de], via Wikimedia Commons
 17. Býk mäsového plemena: forum www.concoursvaches.fr [GFDL or CC-BY-SA-4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 18. Teľa: By Keven Law (Flickr: It's all black and white...) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
 19. Krava s teľaťom: By Yelkrokoyade (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 20. Kravské syry: © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar, [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 21. Ovca domáca: By Jamain (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 22. Ovce: By Keith Weller [Public domain], via Wikimedia Commons
 23. Ovca s jahňatami: By Pam (Flickr: Triplet lambs) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 24. Baran: By Izvora (dr. Plamen Ivanov) [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 25. Ovčie syry: By Silar (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 26. Koza domáca: Fir0002 from en.wikipedia.org [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
 27. Koza: By Peter van der Sluijs (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 28. Kozľa: By Berit from Redhill/Surrey, UK (Goat kidUploaded by russavia) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 29. Cap: By Leo-setä (Flickr: The kaiser of the hill) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
 30. Dojenie kôz: By David Shankbone (David Shankbone) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 31. Kozie syry: By Jebulon (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 32. Kone na paši: By Mitic (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
 33. Animácia koňa: By Photos and animation by User:Waugsberg (Own photographs - eigene Aufnahmen) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-2.5], via Wikimedia Commons
 34. Žrebec: By Dr Ajay B. MD (Vlastné dielo) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 35. Kobyla so žriebäťom: By (a friend of) Kvetina-Marie (flickr.com) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 36. Kopytá: By BLW (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons
 37. Podkúvanie: By Jamain (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 38. Kôň so žltým vozom: By Stanislav Jelen (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 39. Kôň ťahajúci kmeň: By Julian Tysoe (originally posted to Flickr as shire horse) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 40. Kôň a poník: By arjecahn on flickr. (http://www.flickr.com/photos/arje/95322238/) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 41. Frízsky kôň: B0rder from nl [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 42. Norický kôň: By --Xocolatl (talk) 23:25, 28 February 2009 (UTC) (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
 43. Arabský plnokrvník: By Thomas Reich (Auftragsarbeit) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
 44. Arab na koni: By Razzam Al Razoom from Dubai, U.A.E (Love Rush!) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 45. Konské dostihy: By Jarrett Campbell from Cary, NC, USA (IMG_1622) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 46. Parkúr: By Eponimm (Own work) [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 47. Hipoterapia: By Prof. Carola DillenburgerMarkus Bärlocher at de.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.