Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“
Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!


Sídlo tvorí akékoľvek neobývané zoskupenie bytových a nebytových objektov.

Pravda Lož


Ľudia v sídlach veľmi ovplyvňujú životné prostredie.

Pravda Lož


Niektoré organizmy sa nedokázali prispôsobiť životu v blízkosti človeka (zmenenom prostredí), preto sa presunuli ďalej od ľudských sídel, prípadne vyhynuli v danej oblasti.

Pravda Lož


Z hľadiska človeka môžeme organizmy rozdeliť na užitočné, škodlivé a také, čo nie sú užitočné, ale nie sú ani škodlivé.

Pravda Lož


Izbové a okrasné rastliny pestujú ľudia pre potravu.

Pravda Lož


Úžitkové rastliny sa pestujú ako zdroj potravy ľudí a zvierat.

Pravda Lož


Živočíchy, ktoré ľudia chovajú pre určitý úžitok nazývame hospodárske zvieratá.

Pravda Lož


Zdomácnenie je výber vhodných rodičovských jedincov jedného plemena (odrody) tak, aby ich potomstvo malo požadované znaky, vysokú úžitkovosť...

Pravda Lož


Kríženie je rozmnožovanie jedincov rovnakých plemien alebo odrôd s cieľom získať potomstvo s požadovanými znakmi (úžitkovosťou).

Pravda Lož
Ikona otáznika pros. iDevice Voľba odpovede
By Sue Clark (Flickr: dogs) [Public domain], via Wikimedia Commons
Ktorá rastlina u nás nepatrí medzi izbové okrasné rastliny?
  
begónia
azalka
tuja

Ktoré zvieratá chováme v akváriu?
  
rybičky
jašterice
psy

Ktorá z týchto rastlín je úžitková?
  
magnólia
jabloň
kosatec

Ktoré z týchto zvierat chováme na mlieko?
  
husi
králiky
hovädzí dobytok

Ktoré z týchto zvierat nepatrí medzi hospodárske zvieratá?
  
ovca
srna
koza

Ktoré zviera bolo zdomácnené ako prvé?
  
kôň
ovca
pes

Ako nazývame výber vhodných rodičovských jedincov jedného plemena (odrody) tak, aby ich potomstvo malo požadované znaky, vysokú úžitkovosť...
  
šľachtenie
domestikácia
kríženie

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.