Cvičenia

Ikona iDevice Stavba rastlinnej bunky

Popíš podľa obrázka stavbu rastlinnej bunky!

Rastlinná bunka
By Plant_cell_structure_no_text.png: LadyofHatsderivative work: Vivelefrat (Plant_cell_structure_no_text.png)
[Public domain], via Wikimedia Commons

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 1?

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 2?

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 3?

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 4?

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 5?

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 6?

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 7?

Ikona iDevice Stavba živočíšnej bunky

Popíš podľa obrázka stavbu živočíšnej bunky!

Živočíšna bunka
By Animal_cell_structure_en.svg: LadyofHats (Mariana Ruiz)derivative work: HoverFly
(Contribs...Chat?) (Animal_cell_structure_en.svg) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 1?

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 2?

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 3?

Ktorá časť bunky je na obrázku označená číslom 4?

Viacnásobný výber
Označ časti buniek spoločné pre rastlinnú aj živočíšnu bunku! Organely charakteristické iba pre rastlinné bunky nechaj neoznačené.
By Ecoddington14 (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
jadro
cytoplazmatická membrána
vakuoly
mitochondrie
chloroplasty
cytoplazma
bunková stenaIkona otáznika pros. iDevice Voľba odpovede
Ako sa nazýva veda skúmajúca bunky?
By Mnolf (Photo taken in Innsbruck, Austria) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
  
botanika
cytológia
zoológia

V ktorej organele prebieha fotosyntéza?
  
jadro
mitochondria
chloroplast

Ktorá organela slúži rastlinným bunkám ako zásobareň látok?
  
vakuola
mitochondria
chloroplast

Ktorá organela je polopriepustná blana, prechádzajú ňou látky a živiny, uzatvára obsah bunky, sprastredkúva kontakt bunky s okolím a chráni bunku? Majú ju rastlinné aj živočíšne bunky.
  
bunková stena
cytoplazma
cytoplazmatická membrána

Ktorá organela ohraničuje rastlinné bunky, tvorí vonkajšiu kostru bunky, dáva jej tvar, chráni bunku, prepúšťa živiny a môže byť zásobarňou látok?
  
cytoplazmatická membrána
bunková stena
jadro

Ktorá organela riadi život bunky a obsahuje genetické (dedičné) informácie?
  
mitochondria
jadro
chloroplast

Ako nazývame vnútorné prostredie bunky?
  
cytoplazmatická membrána
vakuola
cytoplazma

Ktorá organela je energetickou zásobárňou rastlinných aj živočíšnych buniek?
  
mitochondria
chloroplast
jadro


Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.