Cvičenia

Viacnásobný výber
Vyber všetky funkcie stoniek!
By Dahola (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
spevňuje rastliny
upevňuje rastliny v pôde
rozkonáruje rastliny
rozvádza roztoky látok
zabezpečuje rast rastliny
príjíma roztoky látok z pôdy
nesie púčiky - rastové, listové a kvetné (prípadne zmiešané)
niektoré rastliny sa ňou môžu nepohlavne rozmnožovať
zabezpečuje pohlavné rozmnožovanie
nesie vyživovacie (listy) a rozmnožovacie (kvety, semená) orgány rastlín
dvíha rastlinu k svetlu
chráni rastlinu pred škodcami z koreňov
zabraňuje prúdeniu roztokov látok
môžu sa v nej uskladňovať zásobné látky
môže v nej prebiehať fotosyntézaOtázka „Pravda-Lož“
Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!
By Matt Lavin from Bozeman, Montana, USA (Poa aridaUploaded by Tim1357) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons


Stonka je nadzemný (s výnimkou podzemku) orgán rastlín spájajúci koreň s listami a s kvetmi.

Pravda Lož


Roztoky látok v stonke prúdia žilami a tepnami.

Pravda Lož


Každý cievny zväzok má tri časti.

Pravda Lož


Lykovou časťou cievneho zväzku prúdia roztoky anorganických látok (živín) z koreňa do listov (z dola hore).

Pravda Lož


Drevnou časťou prúdia roztoky organických látok (živín) z koreňa do listov (z dola hore).

Pravda Lož


Lykovou časťou prúdia hlavne roztoky organických látok vzniknutých pri fotosyntéze (v listoch, menej v stonke) do orgánov, kde sa tvorí ich zásoba (plody, podzemok, korene).

Pravda Lož


Byľ je olistená stonka (zvonček, ľalia, paprika...).

Pravda Lož


Stvol je dutá článkovaná stonka (skorocel, púpava).

Pravda Lož


Steblo je neolistená stonka (tráva, obilie)

Pravda Lož


Podzemok je nadzemná zásobná stonka (kosatec).

Pravda Lož


Dreviny majú drevnatú stonku napr. stromy a kry.

Pravda Lož


Ročný prírastok vidno na priereze ako letokruhy (jeden letokruh je tvorený svetlou a tmavou časťou).

Pravda Lož


Ak spočítame letokruhy a vynásobíme číslom 2, zistíme počet rokov dreviny.

Pravda Lož
Ikona iDevice Stavba stonky na priereze

Podľa obrázka popíš stavbu stonky byliny na jej priereze. Odpovedaj ústne!

Stavba stonky na priereze
By Chippolito (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 1?

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 2?

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 3?

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 4?

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 5?

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 6?

Podľa obrázka popíš stavbu stonky dreviny na jej priereze.

Prierez stonkou dreviny
By Stamm.svg: Thomas Steinerderivative work: Pastorius (Stamm.svg) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Ktorá časť stonky dreviny je na jej priereze označená číslom 1?


Ktorá časť stonky dreviny je na jej priereze označená číslom 2?

Ktorá časť stonky dreviny je na jej priereze označená číslom 3?

Ktorá časť stonky dreviny je na jej priereze označená číslom 4?

Ktorá časť stonky dreviny je na jej priereze označená číslom 5?

Ktorá časť stonky dreviny je na jej priereze označená číslom 6?

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.