Cvičenia

Viacnásobný výber
Vyber všetky chránené rastliny, invázne nechaj neoznačené!
hlaváčik jarný
orlíček alpínsky
boľševník obrovský
zľatobyľ obrovská
dryádka osemlupienková
netýkavka žliazkatá
horec Clusiov
pohánkovec japonský
plesnivec alpínsky
bleduľa jarná
agát biely
ľalia cibuľkonosná
lupina mnoholistá
plavúň obyčajný
poniklec slovenský
leknica žltá
mahónia cezmínolistá
pavinič päťlistý
lekno biele
veronica nitkovitá
rosička anglická
žltnica maloúborová
stračonôžka vysoká
črievičník papučkový
turanec kanadský
šafran karpatský
slnečnica hľuznatá
hmyzovník včelovitý
medvedica lekárska


Otázka „Pravda-Lož“
Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!
By Herman, D.E., et al. 1996. North Dakota tree handbook. USDA NRCS ND State Soil Conservation Committee; NDSU Extension and Western Area Power Administration, Bismarck. Courtesy of ND State Soil Conservation Committee. Provided by USDA NRCS ND State Office. United States, ND. [Public domain], via Wikimedia Commons


Chránené rastliny, ktoré ešte v našej prírode rastú, sa podľa ohrozenia rozdeľujú na kriticky ohrozené, ohrozené, nenej ohrozené a zraniteľné druhy.

Pravda Lož


Ochrana inváznych rastlín je daná zákonom.

Pravda Lož


Chránenú rastlinu rastúcu vo voľnej prírode možno úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať, ničiť, prepravovať, predávať a vymieňať.

Pravda Lož


Invázne druhy rastlín sú pôvodné druhy rastlín rastúce ako buriny.

Pravda Lož


Invázne rastliny boli na územie Slovenska dovezené najčastejšie ako okrasné rastliny (ale aj ako medonosné rastliny).

Pravda Lož


Invázne rastliny sú chránené zákonom.

Pravda Lož


Invázne druhy rastlín je zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.

Pravda Lož


Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov.

Pravda Lož
Ikona otáznika pros. iDevice Voľba odpovede
Na ktorom obrázku je orlíček alpínsky?
  
Hlaváčik jarný
By Stefan.lefnaer (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Orlíček alpínsky
By H. Zell (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je medvedica lekárska?
  
Medvedica lekárska
By Sten Porse (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Šafran karpatský
By AnRo0002 (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je stračonôžka vysoká?
  
Stračonôžka vysoká
By Mestos (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je rosička anglická?
  
Rosička anglická
By Noah Elhardt (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Dryádka osemlupienková
By User:Griensteidl (Vlastné dielo) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je plesnivec alpínsky?
  
Horec Clusiov
By Philipp Weigell (picture taken by Philipp Weigell)
[CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
Plesnivec alpínsky
By Rollopack (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je ľalia cibuľkonosná?
  
Bleduľa jarná
By Böhringer Friedrich (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Ľalia cibuľkonosná
By Leif Stridvall (http://www.stridvall.se/) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je plavúň obyčajný?
  
Plavúň obyčajný
By Jason Hollinger (Running Club-MossUploaded by Amada44)
[CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
Poniklec slovenský
By Topi Pigula (Topi Pigula´s archive) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je lekno biele?
  
Lekno biele
By Radio Tonreg from Vienna, Austria (Nymphaea albaUploaded by Jacopo Werther)
[CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je netýkavka žliazkatá?
  
Hmyzovník včelovitý
© Hans Hillewaert / CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons
Netýkavka žliazkatá
By Sanja565658 (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je zlatobyľ obrovská?
  
Zlatobyľ obrovská
By Radio Tonreg from Vienna, Austria (Solidago giganteaUploaded by Jacopo Werther)
[CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je pohánkovec japonský?
  
Pohánkovec japonský
By H. Zell (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Agát biely
By Хомелка (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je lupina mnoholistá?
  
Lupina mnoholistá
By George Chernilevsky (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons
Mahónia cezmínolistá
By Meggar at en.wikipedia
[GFDL, CC-BY-SA-3.0, GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je pavinič päťlistý?
  
Turanec kanadský
By AnRo0002 (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
Pavinič päťlistý
By Emőke Dénes (kindly granted by the author) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Na ktorom obrázku je žltnica maloúborová?
  
Slnečnica hľuznatá
By Kenraiz Krzysztof Ziarnek (Vlastné dielo)
[GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Žltnica maloúborová
By Olivier Pichard (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Veronica nitkovitá
By Хомелка (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons


Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.