Doplňovačka - otázky

Ikona iDevice Doplňovačka - Ľudské sídla a ich okolie
Odpovedaj písomne na otázky!
By Chmee2 (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ako sa nazýva akékoľvek obývané zoskupenie bytových a nebytových objektov?

Čo ľudia chovajú v akváriach?

Ako sa nazývajú rastliny, ktoré pestujeme na okrášlenie obydlí?

Ako nazývame rastliny, ktoré pestujeme ako zdroj potravy?

Aké stromy sa pestujú v sadoch?

Ako nazývame zvieratá, ktoré ľudia chovajú pre určitý úžitok?

Čo sa pestuje vo viniciach?

Ako inak nazývame hospodárske vtáky?

Ako sa nazýva postupné cieľavedomé pretváranie divoko žijúcich živočíchov na druhy vhodné k chovu?

Ako nazývame výber vhodných rodičovských jedincov jedného plemena (odrody) tak, aby ich potomstvo malo požadované znaky, vysokú úžitkovosť...?

Ako nazývame rozmnožovanie jedincov rôznych plemien alebo odrôd s cieľom získať potomstvo s požadovanými znakmi (úžitkovosťou)?

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.