Doplňovačka - otázky

Ikona iDevice Doplňovačka - Nežiaduce cicavce v okolí ľudských obydlí
Odpovedaj písomne na otázky!
By User:Lxowle (User made.) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Do akej skupiny zvierat, podľa chrupu, patria myši a potkany?

Na čo slúži myšiam chvost?

udržiavanie s termoreguláciu

Kedy sú hlavne aktívne myši a potkany?

v

Do akej skupiny zvierat, podľa potravy, patria myši a potkany?

Ktorý z preberaných druhov hlodavcov žije v najväčších spoločenstvách?

Aké sú mláďatá hlodavcov pri narodení?

holé a

Čím škodia myši a potkany?

znečisťujú suroviny a , prenášajú

Ktorý z preberaných druhov hlodavcov je najväčší?

Ako sa potkany hnedé správajú v nebezpečenstve?

V akých priestoroch žije potkan tmavý?

v suchých a horných častiach budov

Ako sa nazýva likvidácia nežiaducich hlodavcov?

Aký spôsob likvidácie hlodavcov je pomocou jedov?

Aký spôsob likvidácie hlodavcov je pomocou pascí?

Aký spôsob likvidácie hlodavcov je pomocou iných živočíchov?

 

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.