Doplňovačka - otázky

Ikona iDevice Doplňovačka - Rastlinná a živočíšna bunka
Odpovedaj písomne na otázky!

Ako nazývame orgánčeky buniek?

Ako sa množia bunky?

Ako sa volá veda skúmajúca bunky?

Ďalších 7 otázok sa bude týkať nasledujúceho obrázka rastlinnej bunky:

Rastlinná bunka
By Plant_cell_structure_no_text.png: LadyofHatsderivative work: Vivelefrat (Plant_cell_structure_no_text.png)
[Public domain], via Wikimedia Commons

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 1?

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 2?

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 3?

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 4?

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 5?

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 6?

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 7?

Ďalšie 4 otázky sa budú týkať nasledujúceho obrázka živočíšnej bunky:

Živočíšna bunka
By Animal_cell_structure_en.svg: LadyofHats (Mariana Ruiz)derivative work: HoverFly
(Contribs...Chat?) (Animal_cell_structure_en.svg) [Public domain], via Wikimedia Commons

Čo je označené na obrázku živočíšnej bunky číslom 1?

Čo je označené na obrázku živočíšnej bunky číslom 2?

Čo je označené na obrázku živočíšnej bunky číslom 3?

Čo je označené na obrázku živočíšnej bunky číslom 4?

V ktorých organelách prebieha fotosyntéza?

Ktoré organely slúžia rastlinným bunkám ako zásobarne látok?

Ktorá súčasť bunky je polopriepustná blana, prechádzajú ňou látky a živiny, uzatvára obsah bunky, sprastredkúva kontakt bunky s okolím a chráni bunku? Majú ju aj rastlinné aj živočíšne bunky.

Čo ohraničuje rastlinné bunky? Tvorí vonkajšiu kostru bunky, dáva jej tvar, chráni bunku, prepúšťa živiny a môže byť zásobarňou látok.

Ako nazývame vnútorné prostredie bunky?

Ktoré organely sú energetickou zásobárňou rastlinných aj živočíšnych buniek? Uvoľňuje sa v nich energia pri dýchaní.

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.