Doplňovačka - otázky

Ikona iDevice Doplňovačka - Jednobunkové organizmy
Odpovedaj písomne na otázky!

Ktorý jednobunkový organizmus tvorí zelené povlaky na stromoch, múroch...?

Nasledujúcich 5 otázok sa týka obrázka drobnozrnka:

Drobnozrnko

Ktorá časť bunky drobnozrnka je na obrázku označená číslom 1?

Ktorá časť bunky drobnozrnka je na obrázku označená číslom 2?

Ktorá časť bunky drobnozrnka je na obrázku označená číslom 3?

Ktorá časť bunky drobnozrnka je na obrázku označená číslom 4?

Ktorá časť bunky drobnozrnka je na obrázku označená číslom 5?

Ktorý druh jednobunkového organizmu vykazuje známky rastlinných aj živočíšnych jednobunkovcov?

Čo vnímajú červenoočká červenou škvrnou?

Na čo slúži červenoočkám bičík?

na

Na čo slúžia črievičke brvy?

na

Čím sa živí črievička?

Ako sa črievičky rozmnožujú nepohlavne?

Nasledujúcich osem otázok sa týka obrázka črievičky:

 

Črievička
By Miklos (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ktorá časť bunky črievičky je na obrázku označená číslom 1?

Ktorá časť bunky črievičky je na obrázku označená číslom 2?

Ktorá časť bunky črievičky je na obrázku označená číslom 3?

Ktorá časť bunky črievičky je na obrázku označená číslom 4?

Ktorá časť bunky črievičky je na obrázku označená číslom 5?

Ktorá časť bunky črievičky je na obrázku označená číslom 6?

Ktorá časť bunky črievičky je na obrázku označená číslom 7?

bunkové

Ktorá časť bunky črievičky je na obrázku označená číslom 8?

bunkový

Ako sa pohybuje meňavka?

vysúvaním

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.