Doplňovačka - otázky

Ikona iDevice Doplňovačka - Stonka
Odpovedaj písomne na otázky!

Čím prúdia roztoky látok stonkou?

O akom type rozmnožovania hovoríme, keď sa rastliny rozmnožujú stonkou?

o rozmnožovaní

Ktorou časťou cievneho zväzku prúdia roztoky anorganických látok z koreňa do listov?

časťou cievneho zväzku

Ktorou časťou cievneho zväzku prúdia roztoky organických látok?

časťou cievneho zväzku

Ako nazývame púčik, ktorým stonka rastie do dĺžky?

púčik

Akú stonku majú byliny?

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 1?

By Chippolito (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 2?

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 3?

zväzok

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 4?

pletivo

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 5?

časť cievneho zväzku

Ktorá časť stonky byliny je na jej priereze označená číslom 6?

časť cievneho zväzku

Akú stonku majú dreviny?

Ako nazývame ročné prírastky na priereze stonky dreviny?

Ktorá časť stonky dreviny je na obrázku jej prierezu označená číslom 1?

By Stamm.svg: Thomas Steinerderivative work: Pastorius (Stamm.svg) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Ktorá časť stonky dreviny je na obrázku jej prierezu označená číslom 2?

Ktorá časť stonky dreviny je na obrázku jej prierezu označená číslom 3?

Ktorá časť stonky dreviny je na obrázku jej prierezu označená číslom 4?

pletivo

Ktorá časť stonky dreviny je na obrázku jej prierezu označená číslom 5?

Ktorá časť stonky dreviny je na obrázku jej prierezu označená číslom 6?

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.