Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Ľudské sídla a ich okolie
Doplň chýbajúce slová!

Ľudské sídla

Sídlo tvorí akékoľvek obývané zoskupenie bytových a nebytových objektov. Odhaduje sa, že na Zemi je asi 14 miliónov ľudských sídiel. Sú to hlavne , obce, dediny, ale aj samoty. Ľudia v nich veľmi ovplyvňujú životné prostredie. Niektoré organizmy sa nedokázali životu v blízkosti človeka (zmenenom prostredí), preto sa presunuli ďalej od ľudských sídel, prípadne v danej oblasti. Iné sa dokázali prispôsobiť prítomnosti ľudí a v blízkosti ľudských obydlí nachádzajú úkryty, priestor na rozmnožovanie a potravu. Z hľadiska človeka môžeme organizmy rozdeliť na užitočné, a také, čo nie sú užitočné, ale nie sú ani škodlivé.

Bratislava - mesto Rajecká Lesná - vidiek
Obr. 1. By JoJan (Own work) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
Obr. 2. By Michalides (Own work) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Interiér (vnútorný priestor) ľudských príbytkov

Vnútorný priestor ľudských príbytkov
By Jitka Erbenová (cheva) (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ľudia často izbové rastliny a domáce zvieratá, aby si zútulnili, skrášlili obydlia a mali vo svojej prítomnosti aspoň kúsok prírody.

Rastliny

Izbové rastliny pestujú ľudia pre ich pekný vzhľad, najčastjšie pre pekné listy a .

Živočíchy

Najčastejšie chované živočíchy sú ryby, teráriové zvieratá (hady, jašterice, korytnačky, pavúky a hmyz), vtáky (papagáje, kanáriky..), mačky, psy, hlodavce... V domácnostiach často žijú aj živočíchy, ktoré sme si nezadovážili, niektoré neškodia (pavúky, švehly), ale niektoré sú škodlivé až (napr. prenosom chorôb) (myši, potkany, šváby, mravce, mole...). V priestoroch, ktoré neobývame (povaly) môžu žiť aj napr. holuby, netopiere, sokoly, sovy...

Akvárium
By User Aleš Tošovský (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Okolie ľudských príbytkov (exteriér)

Okrasná záhradka - okolie ľudského príbytku
By Zipity11 (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Rastliny

Môžu byť okrasné alebo . sa pestujú pre okrášlenie okolia sídel - okrasné rastliny v záhradách, parkoch, okolí ciest a budov. Úžitkové sa pestujú ako zdroj ľudí a zvierat. Zelenina sa pestuje v zeleninových záhradách, skleníkoch a fóliovníkoch, ovocné stromy v záhradách a , hrozno vo , obilniny na poliach. Okrasné a úžitkové rastliny poskytujú živočíchom úkryty, miesto na hniezdenie a potravu.

Zeleninová záhradka
By southernfoodwaysalliance] [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Živočíchy

Divé živočíchy, ktoré žijú v okolí ľudských sídel sa museli prispôsobiť zmeneným podmienkam. Z živočíchov v okolí ľudských sídel žijú napr. netopiere, lastovičky, vrabce, belorítky, hmyz, hlodavce, slimáky...

Živočíchy, ktoré ľudia chovajú pre určitý úžitok nazývame zvieratá. Chováme ich v malom na záhradách, alebo vo veľkom na farmách, družstvách a rybníkoch. Získavame z nich mlieko, mäso, vajíčka, tuk, perie, kožu, vlnu...

Najčastejšie chované hospodárske zvieratá:

  • vtáky - - kury (sliepky), morky, kačice, husi
  • cicavce - dobytok, ovce, ošípané, kozy, králiky
  • hmyz -
  • ryby - kapre, pstruhy

Lastovičky - divé zvieratá žijúce v blízkosti ľudí
By Mariko GODA (本人撮影。) [Public domain], via Wikimedia Commons

Zdomácnenie, šľachtenie a kríženie

Aby človek mohol chovať zvieratá, najskôr ich musel zdomácnieť. (domestikácia) je postupné cieľavedomé pretváranie divoko žijúcich živočíchov na druhy vhodné k chovu. Hlavnou charakteristikou zdomácnených zvierat je, že poskytujú určitý (mäso, mlieko, práca) alebo sú chované pre potešenie. Nové plemená hospodárskych zvierat a nové odrody úžitkových rastlín človek vytvára šľachtením a krížením. je výber vhodných rodičovských jedincov jedného plemena (odrody) tak, aby ich potomstvo malo požadované znaky, vysokú úžitkovosť... je rozmnožovanie jedincov rôznych plemien alebo odrôd s cieľom získať potomstvo s požadovanými znakmi (úžitkovosťou).

 

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.