Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Chovateľsky významné cicavce
Doplň chýbajúce slová!

Hospodársky významné cicavce

Králik domáci

Ľudovo nesprávne nazývaný zajac, zajac je iný druh živočícha. Králik domáci pochádza z králika . Chová sa na a kožušinu (kožu) alebo ako bytové zvieratko. Králiky sa rodia bez kožušiny a . Zostávajú asi 2 týždne v "hniezde", ktoré robí samica zo sena a svojej kožušiny. Sfarbenie je rozmanité. Podľa veľkosti sa rozdeľujú na minikráliky, malé plemená, stredné plemená a veľké alebo obrie plemená. Minikráliky sú vhodné aj na bytový chov, obrie plemená sa chovajú pre mäso a kožušinu. Králiky sa dožívajú 5 až 10 rokov. Rýchlo sa rozmnožujú. Sú - tráva a byliny, zrno, seno, okopaniny. Pijú málo, ale to neznemená, že nemusia mať k dispozícii vodu. Potrebujú drevo na obhrýzanie, aby si skracovali zuby, ktoré im stále rastú.

Králik domáci
By Poco a poco (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Sviňa domáca (prasa, ošípaná)

Pochádza z niekoľkých druhov divých svíň (európska, ázijská, stredomorská). Svine sú neprežúvavé všežravé párnokopytníky. Samica je , mladá prasnica je prasnička, samec je , vykastrovaný (zbavený semenníkov) samec je , mláďa po pôrode v období cicania mlieka je , v období odstavenia od matky odstavča (po asi 4 mesiacoch). Obdobie od oplodnenia po pôrod je , pôrod je . Majú mohutné telo s kratšími končatinami. Koža je lysá pokrytá riedkymi . Farba môže byť ružová, biela, sivá až čierna, vzácnejšie hnedá, hrdzavá a strakatá. Majú kratší zatočený chvostík. Svine kŕmime hlavne rastlinnou potravou - zrno obilnín a okopaniny. Chováme ich hlavne na a tuk. Využitie má aj koža, šľachy, kosti, chrupavky, štetiny a hnoj.

Svine domáce
By Guido Gerding [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Tur domáci (hovädzí dobytok)

Patrí medzi prežúvavé bylinožravé párnokopytníky. Prežúvavce potravu dôkladne prežúvajú až po jej konzumácii - najskôr ju skonzumujú a potom sa potrava vracia zo zloženého žalúdka späť do papule a až potom ju dôkladne prežujú. Bolo vyšľachtených mnoho plemien hovädzieho dobytka, niektoré sú mäsové, niektoré mliekové a niektoré so zmiešanou úžitkovosťou. Samica sa nazýva , v období laktácie (produkcie mlieka) sa nazýva , samec je , kastrát je , mláďa je , pohlavne dospelá krava pred prvým otelením je . Obdobie medzi oplodnením a pôrodom je teľnosť. Hovädzí dobytok chováme hlavne pre a mäso, ale využíva sa aj koža, tuk (výroba mydiel), šľachy a kopytá (lepidlá), kosti (múčka na výkrm iných zvierat), hnoj (hnojenie polí)... Hovädzi mäso patrí medzi zdravšie druhy mäsa. Mlieko obsahuje kvalitné bielkoviny a je zdrojom vápnika. Vyrábajú sa z neho rôzne zdravé mliečne výrobky - jogurty, syry, zakysané mlieka, tvaroh, maslo...

Tur domáci
By Prankster (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ovca domáca

Ovca domáca je prežúvavý bylinožravý párnokopytník. Ovce chováme na mäso, mlieko a , ale využíva sa aj rohovina, koža, vlnotuk a ovčí hnoj. Samica sa nazýva , samec je (má rohy), mláďa je (samčie baránok, samičie jahnička). Mladá ovca pred prvým oplodnením sa nazýva jarka alebo jahnica. Gravidita ovce sa nazýva kotnosť a pôrod okotenie. Chová sa v ovčiarňach a v košiaroch. Obdobie tvorby mlieka po okotení je laktácia. Z mlieka sa vyrába ovčí syr, žinčica a bryndza.

Ovca domáca
By Jamain (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Koza domáca

Koza domáca je prežúvavý bylinožravý párnokopytník. V súčasnosti už má menší hospodársky význam, niekedy sa nazývala aj kravička chudobných, lebo ju chovali väčšinou chudobnejší ľudia, ktorí si kravu nemohli dovoliť. Chová sa pre a mäso, ale využitie má aj koža a hnoj. Samica je , samec je , vykastrovaný samec je chňup, mláďa je . Koza aj cap môžu mať rohy. Obdobie od oplodnenia po pôrod je kotnosť, pôrod sa nazýva aj okotenie. Obdobie produkcie mlieka sa nazýva laktácia. Maštaľ určená pre chov kôz je kozín. Kozie mlieko je veľmi zdravé, súvisí to s tým, že koza spása aj rôzne druhy bylín a listy kríkov, ktoré iné druhy nespásajú a tak sa do mlieka dostávajú aj rôzne liečivé látky z týchto bylín. Z mlieka sa vyrába aj kozí syr.

Kôň domáci

Kôň je neprežúvavý bylinožravý nepárnokopytník. V minulosti sa využíval na dopravu a na prácu. V súčasnosti sa už kone chovajú menej, využívané sú hlavne na a prácu v terénoch, kde sa nedostanú stroje. Jazdecké kone sú štíhle, ťažné sú mohutnejšie. Kone majú na krku hrivu. Nohy sú ukončené jedným kopytom, na ktoré sa pripevňuje podkova (na jeho ochranu). Samica koňa sa nazýva , starší samec a kastrovaný samec valach. Mláďa sa nazýva . Gravidita sa odborne nazýva žrebnosť, kobyla sa ožrebí (pôrod).

Kobyla so žriebäťom
By (a friend of) Kvetina-Marie (flickr.com) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.