Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - chránené a invázne živočíchy v okolí ľudských sídiel
Doplň chýbajúce slová!

Chránené živočíchy

zemný

Chránené sú všetky druhy čmeľov. Živí sa nektárom a peľom, kŕmi nimi aj larvy. Je užitočným . Ohrozuje ho používanie chemických postrekov.

Čmeľ zemný
By Alvesgaspar (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

medená

Je užitočná, požiera rôzny nežiadúci hmyz a iné drobné bezstavovce.

Bystruška medená
By Holger Gröschl (http://www.naturspektrum.de/ns1.htm)
[CC-BY-SA-2.0-de], via Wikimedia Commons

bradavičnatá

Je užitočná, živí sa hmyzom, slimákmi a inými bezstavovcami. Žije v záhradách, sadoch, lesoch, na lúkach a poliach.

Ropucha bradavičnatá
By Bernie (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Ropucha

Dobre znáša teplo a sucho. Vyskytuje sa v lesoch, pastvinách, poliach, záhradách a sadoch do 450 metrov nad morom. Neobľubujé chladné oblasti.

Ropucha zelená
By Ivengo(RUS) (Vlastné dielo (Own foto)) [Public domain], via Wikimedia Commons

záhradný

Vyskytuje sa v lesoch, skalnatých terénoch, v okolí hospodárskych budov, v záhradách a sadoch. Aktívny je v . Živí sa hlavne živočíšnou potravou (hmyz, bezstavovce, drobné stavovce, mláďatá a vajíčka vtákov), ale aj rastlinnou potravou (semená, púčiky, listy).

Plch záhradný
By Arno Laurent (Vlastné dielo)
[GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

bledý (východoeurópsky)

Žije hlavne v nížinatých oblastiach, na okrajoch listnatých lesov, na medziach, v lomoch, sadoch a záhradách. Živí sa bezstavovcami ale aj drobnými stavovcami, mláďatámi a vajíčkami vtákov hniezdiacich na zemi.

Jež bledý
By Nevit Dilmen (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

stromová

Žije samotársky (okrem obdobia rozmnožovania) v lesoch, parkoch, alejách a väčších záhradách. Obľubuje dutiny a opustené hniezda vtákov. Živí sa semenami rastlín, bezstavovcami, hubami, vtáčimi mláďatami a vajíčkami.

Veverica stromová
By Paul Whippey (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

krpatý (malý)

Je netopier (cicavec) teplejších oblastí. Vyskytuje sa na povalách starých budov, na zimu vyhľadáva jaskyne, štôlne a pivnice. Zimuje jednotlivo, cez leto vytvára kolónie niekoľko desiatok jedincov. Živí sa .

Podkovár pri výlete z jaskyne
By F. C. Robiller / naturlichter.de (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

obyčajný (tmavý)

Je sťahovavý, zimuje v južnej Afrike. Živí sa lietajúcim . Hniezdi v dutinách a škárach na . Okrem hniezdenia sa neustále zdržiava vo vzduchu (vo vzduchu aj spí).

Dážďovník obyčajný
By pau.artigas (Falciot #2Uploaded by Snowmanradio)
[CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons

myšiar (ľudovo pustovka)

Je dravec. Často "hniezdi" (hniezdo nestavia) na výklenkoch budov, v opustených vtáčich hniezdach, búdkach, balkónoch... Požiera hlodavce, vtáky, hmyz, obojživelníky.

Letiaci sokol myšiar
By Frebeck (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

biely

Je sťahovavý vták. Hniezdi na stromoch, komínoch, budovách, stĺpoch. Požiera žaby, iné obojživelníky, ryby, plazy, hmyz a jeho larvy, hraboše a krty.

Bocian biely
By Frank Vassen from Brussels, Belgium [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

domový

Žije aj v ľudských sídlach. Hniezda si stavia v dutinách, škárach, na trámoch domov... Živí sa hmyzom, pavúkmi, bobuľami. Je prevažne sťahovavý.

Žltochvost domový
By Gunther Hasler, Augsburg (http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/9277572)
[CC-BY-SA-3.0-de], via Wikimedia Commons

Invázne živočíchy

Invázny druh je na danom území nepôvodný, nekontrolovane sa šíri a vytláča pôvodné druhy, ktoré majú v prírode podobnú funkciu, správa sa ako škodca. K hlavným dôvodom zavlečenia patrí globalizácia (zvýšené cestovanie ľudí a s tým spojené nechcené a chcené prenášanie druhov do iných krajín, ako je ich oblasť výskytu), záhradníctvo, poľnohospodárstvo, náhodný transport, zmeny klímy...

zemiaková

Je chrobák pochádzajúci z juhozápadu severoamerického kontinentu. Vyskytuje sa na ľuľkovitých rastlinách, hlavne na ľuľku zemiakovom (zemiaku). Spôsobuje veľké škody na úrode zemiakov, požiera listy, rastlina neprospieva a môže aj vyhynúť. Na našom území sa rozšírila po 2. svetovej vojne.

Pásavka zemiaková
By Scott Bauer, USDA ARS [Public domain], via Wikimedia Commons

pižmová

Je hlodavec pochádzajúci z Ameriky. Do Európy sa dostala v roku 1905 ako kožušinové zviera. Rýchlo sa rozšírila. Poškodzuje brehy a hrádze. Môže prenášať nákazlivé ochorenia aj na človeka.

Ondatra pižmová
By Stefan Ertl (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

prirastené

Je lastúrnik pochádzajúci z dolných častí prítokov Čierneho a Kaspického mora. Rozšírenie spôsobil rozvoj dopravy. Spôsobuje zranenia kúpajúcim, problémy pri rybárčení, škody vo vodnom hospodárstve a znehodnocuje dno potrebné pre niektoré ryby.

Kopýtka prirastené
By User Lamiot on fr.wikipedia (F Lamiot) [CC-BY-SA-1.0], via Wikimedia Commons

medvedíkovitý

Je psovitá šelma pochádzajúca z východnej Ázie. Rozšíril sa ako zviera. Do prírody v Európe bol vypustený v 20. storočí v európskej časti Ruska, odtiaľ sa rozšíril skoro do celej Európy. Škody spôsobuje požieraním vtákov a ich vajec a požieraním obojživelníkov. Konkuruje jazvecom a líškam, čím ich vytláča. Môže prenášať nákazlivé ochorenia (aj na človeka).

Psík medvedíkovitý
By Jukka A. Lång (Vlastné dielo) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

písmenková ozdobná

Pochádza z okolia rieky Mississippi a Mexického zálivu. Rozšírila sa medzi chovateľmi. Niektorí ju už nechceli, aby sa jej zbavili, tak ju vypúšťali do prírody, tu našla vhodné podmienky a začala sa rozmnožovať. Negatívne ovplyvňuje naše pôvodné a chránené druhy rýb, obojživelníkov, plazov a aj vtákov. Najväší negatívny vplyv má na našu vzácnu korytnačku , lebo je podstatne agresívnejšia a dravšia, čím je vytláča.

Korytnačka písmenková ozdobná
By Greg Hume (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

iberský

Je slizniak pochádzajúci z Pyrenejského polostrova. Vďaka globálnemu otepľovaniu sa začal rozširovať do celej Európy. Rozšíril sa hlavne v pôde kvetov v črepníkoch. U nás bol prvý raz zaznamenaný v roku 1992. Sposobuje veľké hospodárske škody na zelenine. Vytláča naše pôvodné druhy slizniakov a slimákov.

Slizovec iberský
By Dontworry (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons


  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.