Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Rastlinná a živočíšna bunka
Doplň chýbajúce slová!

Rastlinná a živočíšna bunka

Bunka je základná a funkčná jednotka organizmov, má všetky základné vlastnosti života. Bunky dokážu aj samostatne existovať, vtedy hovoríme o organizmoch. Ak je organizmus tvorený z viacerých buniek, vtedy sa jedná už o organizmus. Bunky majú orgánčeky, ktorým hovoríme . Zabezpečujú všetky životné funkcie - dýchanie, pohyb, rozmnožovanie, vylučovanie... Bunky sa rozmnožujú delením. Veda skúmajúca bunky sa nazýva . Prvý krát bunky pozoroval v roku 1665 Robert Hooke vlastnoručne zhotoveným jednoduchým mikroskopom. Mikroskop zdokonalil Antoni van Leeuwenhoek, pozoroval bunky už pri 300 násobnom zväčšení.

Rastlinná bunka

Rastlinná bunka
By Plant_cell_structure_no_text.png: LadyofHatsderivative work: Vivelefrat (Plant_cell_structure_no_text.png)
[Public domain], via Wikimedia Commons

Základné organely rastlinnej bunky (dopĺňaj podľa obrázka):

  1. cytoplazmatická
  2. bunková

Živočíšna bunka

Živočíšna bunka
By Animal_cell_structure_en.svg: LadyofHats (Mariana Ruiz)derivative work: HoverFly
(Contribs...Chat?) (Animal_cell_structure_en.svg) [Public domain], via Wikimedia Commons

Základné organely živočíšnej bunky (dopĺňaj podľa obrázka):

  1. membrána

Funkcie organel

Chloroplasty - sú iba v rastlinných bunkách. Prebieha v nich - zložitá premena anorganických látok (voda a oxid uhličitý) na organické látky (cukry), pričom sa uvoľňuje kyslík. Môže prebiehať vďaka (zelenému farbivu), ktorý obsahujú chloroplasty.

Vakuoly - slúžia rastlinným bunkám ako látok.

Cytoplazmatická membrána - majú ju rastlinné aj živočíšne bunky. Je polopriepustná blana, prechádzajú ňou látky a živiny, uzatvára obsah bunky, sprastredkúva bunky s okolím a chráni bunku.

Bunková stena - ohraničuje rastlinné bunky. Tvorí vonkajšiu bunky, dáva jej tvar, chráni bunku, prepúšťa a môže byť zásobarňou látok.

Jadro - je v rastlinných aj živočíšnych bunkách. život bunky a obsahuje (dedičné) informácie.

Cytoplazma - je vnútorné bunky (rastlinnej aj živočíšnej), ostatné organely sú v nej uložené, prebiehajú v nej životné procesy.

Mitochondrie - sú zásobárňou rastlinných aj živočíšnych buniek. Uvoľňuje sa v nich energia pri (rozklade energetických látok, najmä cukrov, za prítomnosti kyslíka až na vodu a oxid uhličitý).

Bunky cibule pod mikroskopom
By Shaddack (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons


  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.