Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Vírusy a baktérie
Doplň chýbajúce slová!

Vírusy a baktérie

Vírusy

Vírusy sú organizmy, čo znamená, že ich stavba je tak jednoduchá, že nedosahujú ani štruktúru bunky. Stoja medzi živou a neživou prírodou, chýbajú im niektoré typické prejavy živých organizmov. Nedokážu sa sami rozmnožovať, nedokážu rásť, získavať energiu a tvoriť bielkoviny. Môžu mať rôzny tvar a veľkosť. Väčšinou sú ale omnoho ako baktérie, takže ich nemôžeme pozorovať optickým mikroskopom. Ich telo je zložené z látok, ktoré nesú (dedičný) materiál (DNA a RNA) a uložené sú v obale. Žijú ako parazity. Mimo hostiteľských buniek sa správajú ako neživá hmota. Množia sa tak, že vniknú do hostiteľskej bunky a donútia ju začať tvoriť vírusy. Tie sa potom dostávajú von z bunky do prostredia. Vírusy spôsobujú ochorenia napr. bradavice, chrípku, žltačku, osýpky, herpes, obrnu, ružienku, besnotu, AIDS. Voči vírusom sa môžeme chrániť očkovaním, dodržiavaním zásad hygieny (umyté ruky, pitie nezávadnej vody, umývanie potravín...), pestrou stravou s dostatkom zeleniny a ovocia, dodržiavaním pitného režimu, otužovaním, športovaním...

Vírus chrípky
See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

Baktérie

Baktérie sú jednobunkové organizmy. Ich bunka je veľmi jednoduchá. Niektoré druhy môžu mať na povrchu ochrannú vrstvu - . Bunková dodáva tvar baktériam. membrána chráni vnútro bunky - cytoplazmu. Jadrová oblasť obsahuje látky, ktoré nesú materiál (nie je to typické jadro, lebo nemá obal). Obsahujú aj ribozómy, ktoré zabezpečujú tvorbu bielkovín (ribozómy sa bežne vyskytujú aj v rastlinných a živočíšnych bunkách). Baktérie môžu mať aj na pohyb a drobné vlákna na prichytenie k podkladu. Majú guľovitý alebo tyčinkovitý tvar (od týchto tvarov sa odvíjajú ostatné ich tvary napr. retiazky, kolónie guľôčok, paličky, vlákna, špirály...). V zlých životných podmienkach vytvárajú (ako keby nežili) a ak sa dostanú do dobrých podmienok, tak začnú opäť žiť. V prírode majú veľký význam - sú dôležité (rozkladače), obohacujú pôdu o dusík (hľuzkové baktérie), žijú v črevách organizmov (tvoria vitamíny)... Naopak niektoré druhy spôsobujú nákazlivé napr. antrax, tuberkulózu, zápal pľúc, angínu, salmonelózu, čierny kašeľ, záškrt, tetanus, choleru, mor, boreliózu... Voči bakteriálnym ochoreniam sa chránime rovnako, ako proti vírusovým.

Baktéria escherichia žijúca v črevách
By Credit: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH [Public domain], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.