Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Jednobunkové organizmy
Doplň chýbajúce slová!

Jednobunkovce

Jednobunkové organizmy (jednobunkovce) majú telo tvorené iba jedinou . Tá vykonáva telesné funkcie - pohyb, príjem živín, vylučovanie, dýchanie, rozmnožovanie. Patria sem baktérie, niektoré huby (kvasinky), rastliny a aj živočíchy.

Jednobunkové rastliny

Jednobunkové rastliny zaraďujeme medzi riasy. Vo svojej bunke majú vždy - prebieha v nich fotosyntéza.

Drobnozrnko

Má guľovitú bunku obalenú stenou, vo vnútri je cytoplazma, jadro a jeden veľký . Žije jednotlivo alebo v kolóniach. Je rozšírené po celom svete. Najmä po daždi tvorí zelené povlaky na stromoch, múroch, plotoch ale i v kalužiach.

Povlak vytvorený drobnozrnkom
By Aung (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Červenoočko

Červenoočká sú prechodným organizmom medzi rastlinnými a živočíšnymi jednobunkovcami. Ak sú podmienky pre fotosyntézu, tak sa živia ako . Ak nemôže prebiehať fotosyntéza a majú v prostredí dostatok organických látok, tak sa dokážu živiť aj nimi → vtedy sa živia ako . škvrna im slúži na vnímanie svetla, na pohyb.

Mikroskopický záber červenoočiek
By Deuterostome (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Jednobunkové živočíchy (prvoky)

Jednobunkové živočíchy majú rovnakú stavbu bunky ako mnohobunkové živočíchy, ale v ich bunkách môžu byť aj stiahnuteľné a potravové vakuoly. Živia sa látkami, ktoré musia prijať z prostredia.

Črievička veľká

Jej bunka je jedna z najzložitejších v prírode. Žije v organicky znečistených vodách. Pohybuje sa pomocou , čo sú vlastne krátke bičíky na cytoplazmatickej membráne. Brvami si môžu aj priháňať potravu do ústočiek. Živí sa hlavne , ktoré prijíma cez bunkové . Po prijatí potravy sa z nej vytvorí vakuola, prebieha v nej trávenie a potrebné látky potom prechádzajú do cytoplazmy. Nestrávené zvyšky sa prenášajú vakuolou na presné miesto na ktorom sa vylúčia, tomuto miestu hovoríme bunkový . Správny tlak v bunke zabezpečujú vakuoly vylučovaním nadbytočnej vody. V bunke majú jadrá, riadi životné procesy a nepohlavné rozmnožovanie, riadi iba pohlavné rozmnožovanie. Nepohlavne sa rozmnožuje , kedy sa črievička rozdelí na dve časti a do každej prechádza zhruba polovica obsahu bunky. Pohlavné rozmnožovanie je (konjugáciou), kedy sa dve črievičky spoja, vymenia si časť genetického materiálu, potom sa rozpoja a následne dochádza k deleniu.

Mikroskopický záber črievičky
By Deuterostome (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Meňavka veľká

Žije hlavne v čistých prekysličených vodách. Mení tvar bunky vysúvaním . Takto sa pohybuje a aj získava potravu. Potravu obopne panôžkami a príjme ju do seba - vytvorí vakuolu. Živí sa hlavne .

Meňavka pri veľkom zväčšení
By Cymothoa exigua (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.