Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Stavba tela nekvitnúcich rastlín
Doplň chýbajúce slová!

Nekvitnúce rastliny

Machy

Sú vzrastom drobné rastliny. Rastú na a tienistých miestach. Dokážu zadržiavať množstvo vlahy, sú jej zásobárňou napr. v lesoch. Vodu prijímajú celým povrchom tela. Rozmnožujú sa , ktoré sa vyvíjajú vo , tieto vyrastajú na pabyľke machu na dlhej stopke. Uvoľnený výtrus sa šíri vzduchom a ak dopadne na vlhké miesto, začne klíčiť, vyvinie sa a neskôr nová rastlinka machu. Stavba orgánov tela machov je veľmi jednoduchá, preto hovoríme o pakorienkoch, pabyľke a palístkoch. Príklady druhov machov: ploník, rašelinník, merík...

Stavba tela machu (doplň podľa obrázka):

  1. klíčiaci výtrus
  2. mladý mach

Stavba tela machu, rozmnožovanie výtrusmi
By original: LadyofHats, derivative: Masur [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

Paprade

Obľubujú vlhké a miesta s dostatkom humusu. Listy vyrastajú z podzemnej stonky - . Z podzemku vyrastajú do pôdy početné . Mladé listy sú zvinuté do špirály. Pohlavne sa rozmnožujú . Výtrusy sa tvoria vo na spodnej strane listov. Paprade prezimujú pomocou podzemkov v ktorých je dostatok zásobných látok na opätovné vyrastenie rastlinky na jar. Príklady druhov papradí: papraď samčia, papraď horská, jelení jazyk...

Stavba tela paprade (doplň podľa obrázka):

Stavba tela paprade samčej
By Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (List of Koehler Images) [Public domain], via Wikimedia Commons

Prasličky

Majú väčšinou rozkonárenú byľ so zakrpatenými listami priliehajúcimi k stonke. Zimu prečkávajú bohato rozkonáreným podzemkom. Rozmnožujú sa , ktoré sa tvoria vo výtrusniciach, tieto sú usporiadané do výtrusnicových klasov. Príklady druhov prasličiek: praslička roľná, praslička lesná, praslička močiarna...

Praslička roľná - zelená letná byľ
By MPF (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Plavúne

Majú vidlicovite rozkonárenú stonku husto porastenú malými listami. Pohlavne sa rozmnožujú , nepohlavne podzemkom. Príklady druhov plavúňov: plavúň obyčajný, plavúň pučivý.

Plavúň pučivý
By Bernd Haynold (selbst fotografiert - own picture)
[GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-2.5], via Wikimedia Commons

 

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.