Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Stonka
Doplň chýbajúce slová!

Stonka 

Stonka je väčšinou nadzemný orgán rastlín spájajúci koreň s listami a s kvetmi.

Stonka
By Mike aus dem Bayerwald (Vlastné dielo)
[CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Funkcie stonky (význam stonky pre rastlinu):

 • spevňuje rastliny
 • rozkonáruje rastliny
 • rozvádza látok
 • zabezpečuje rast rastliny
 • nesie púčiky - rastové, listové a kvetné (prípadne zmiešané)
 • niektoré rastliny sa ňou môžu rozmnožovať
 • nesie vyživovacie (listy) a rozmnožovacie (kvety, semená) orgány rastlín
 • dvíha rastlinu k
 • môže v nej prebiehať fotosyntéza
 • môžu sa v nej uskladňovať látky

Prúdenie roztokov látok stonkou

Roztoky látok v stonke prúdia cievnymi . Každý cievny zväzok má dve časti - lykovú a drevnú. časťou prúdia roztoky anorganických látok (živín) z koreňa do listov (z dola hore). časťou prúdia hlavne roztoky organických látok vzniknutých pri fotosyntéze (v listoch, menej v stonke) do orgánov, kde sa tvorí ich zásoba (plody, podzemok, korene).

Cievne zväzky po obvode stonky byliny
By Frank Vincentz (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Púčiky

Na stonke sa nachádzajú púčiky. Vrcholovým púčikom stonka rastie do . Z niektorých bočných púčikov vyrastajú bočné rozkonárenia stonky. Z ďalších púčikov vyrastajú kvety a listy.

Konárik s púčikmi
By Borch3kawki,Borch3kawki at pl.wikipedia (Transferred from pl.wikipedia)
[GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons

Stonka bylín

Byliny majú stonku napr. tráva, slnečnica, púpava, fialka, ľalia...

Stonky bylín
By gunthercox (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Typy dužinatých stoniek:

 • - olistená stonka (zvonček, ľalia, paprika...)
 • - neolistená stonka (skorocel, púpava)
 • - dutá článkovaná stonka (tráva, obilie)
 • - podzemná zásobná stonka (kosatec)

Stavba stonky byliny (doplň podľa obrázka):

 1. zväzok
 2. pletivo
 3. časť cievneho zväzku
 4. časť cievneho zväzku

Vnútorná stavba stonky byliny
By Chippolito (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Stonka drevín

Majú stonku napr. stromy a kry. Stonka drevín hrubne pravidelne každý rok. Ročný prírastok vidno na priereze ako (jeden letokruh je tvorený svetlou a tmavou časťou). Ak spočítame letokruhy, zistíme počet rokov života dreviny. Stonku drevín nazývame a jej rozkonárenia konáre, ktoré tvoria dreviny.

Stavba stonky dreviny (doplň podľa obrázka):

 1. dreň
 2. pletivo

 

Stavba stonky dreviny
By Stamm.svg: Thomas Steinerderivative work: Pastorius (Stamm.svg) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

 

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.