Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - List
Doplň chýbajúce slová!

List je vyživovací orgán rastliny.

Funkcie listov:
 • - vytváranie organických látok z anorganických
 • - príjem kylíka (O2) zo vzduchu a vylučovanie oxidu uhličitého (CO2)
 • hospodárenie s
 • výmena plynov medzi rastlinami a prostredím
 • rozmnožovanie (iba niektoré rastliny)
 • príjem živín
Dýchanie

Dýchanie je príjem (O2) zo vzduchu a vylučovanie oxidu (CO2). Nemýľte si dýchanie s fotosyntézou, sú to dva úplne odlišné procesy. Rastliny dýchajú celý deň, aj v noci.

Fotosyntéza

Fotosyntéza je zložitá premena látok (oxidu uhličitého a vody) na látky (cukry), pričom sa uvoľňuje . Nadbytočný kyslík sa uvoľňuje do ovzdušia, dýchajú ho potom ostatné organizmy, preto by sme mali zeleň chrániť. Fotosyntéza prebieha v častiach rastlín (obsahujú chloroplasty s chlorofylom). Aby prebiehala, je okrem chlorofylu potrebné aj žiarenie (čiže prebieha len cez deň).

Fotosyntézu môžeme zapísať schémou:

 

oxid (CO2) + (H2O)

chlorofyl + slnečné žiarenie

(podmienky fotosyntézy)

→→→→→

+ (O2)

Fotosyntéza
By At09kg (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Vonkajšia stavba listov (doplň podľa obrázka vonkajšej stavby listu):

 1. - jednoduché listy ju majú celistvú, zložené listy ju majú rozdelenú na viacero lístkov
 2. - spája čepeľ so stonkou
 3. žilky - vytvárajú , v žilkách sú cievne zväzky (majú lykovú a drevnú časť), ktorými prúdia roztoky látok

Vonkajšia stavba listu
By Microdemo [GFDL, or CC-BY-SA-3.0 ], via Wikimedia Commons

listy:

Jednoduché listy
By MesserWoland, f. corrected by Masur [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

listy:

Zložené listy
By Agnieszka Kwiecień, Nova (English: self-madePolski: praca własna) [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Vnútorná stavba listov (doplň podľa obrázka vnútornej stavby listu):

 1. zväzky - prúdenie roztokov látok
 2. - voskovitá vrstvička zabraňujúca stratám vody
 3. - vrchná a spodná, chráni list na povrchu
 4. bunky - obsahujú chloroplasty s chlorofylom - prebieha v nich fotosyntéza
 5. - tvoria ich dve bunky, medzi nimi je štrbina, ktorú dokážu uzatvárať, ak má rastlina vody dostatok, tak je štrbina otvorená, ak má rastlina vody nedostatok, tak štrbinu uzavrie - takto rastliny hospodária s , cez ne dochádza aj k výmene plynov medzi rastlinou a prostredím
 6. prieduchová
 7. (trichóm)

Vnútorná stavba listu
By Zephyris (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Postavenie listov na stonke (doplň podľa obrázka):

 

 1. (vinič, rajčiak, dub)
 2. (a - otočené, b - neotočené) (orgován)
 3. (lipkavec)
 4. prízemná listov (púpava, skorocel)

Postavenie listov na stonke
By Nova (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Prízemná ružica listov skorocelu
By StaraBlazkova (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.