Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Rastlinné telo ako celok
Doplň chýbajúce slová!

U väčšiny kvitnúcich rastlín sa ich telo skladá z orgánov, ktoré sme preberali v predchádzajúcich učivách. Orgány rastlín rozdeľujeme na a rozmnožovacie. Všetky orgány majú svoj význam - prijímajú nimi potrebné látky, vylučujú nepotrebné látky, dýchajú nimi, prebieha v nich fotosyntéza, prúdenie roztokov látok... Každá rastlina potrebuje k životu určité podmienky. Ak sú v prostredí škodlivé faktory rastlina začne chradnúť a môže to viesť aj k jej úhynu.

Stavba rastlinného tela

Stavba rastlinného tela (doplň podľa obrázka):

 • vyživovacie orgány
  • (4)
  • (3)
  • (2)
 • rozmnožovacie orgány
  • (1)
  • (5)
  • (6)

Orgány rastlín
By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons

Najdôležitejšie procesy v rastlinách

Príjem živín

Rastliny prijímajú koreňom s rozpustenými minerálnymi látkami, niekedy aj organické látky (parazitické a poloparazitické rastliny - imelo, mäsožravé druhy). Listami prijímajú plyny - oxid (na fotosyntézu), (na dýchanie) a niekedy aj dusík a minerálne látky.

Rosička dokáže prijímať aj organické látky - je to mäsožravá rastlina
By DymphieH (flickr.com) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Vylučovanie

Listami vylučujú hlavne kyslík vzniknutý pri , oxid uhličitý vzniknutý pri a prebytočnú vodu.

1 - príjem vody, 2 - prúdenie, 3 - vylučovanie cez prieduchy
By Laurel Jules (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Dýchanie

Pri dýchaní rastliny prijímajú kyslík a vylučujú oxid uhličitý. Kyslík potrebujú na získavanie pri rozklade zložitých organických látok.

Pokožka listu s prieduchmi - cez ne dochádza k výmene plynov
By Micropix (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Fotosyntéza

Fotosyntéza je zložitá premena látok (oxidu uhličitého a vody) na látky (cukry), pričom sa uvoľňuje . Prebieha iba za svetla (slnečného žiarenia) a na jej pribeh je potrebné zelené farbivo (čiže prebieha iba v zelených častiach rastlín). Zelené rastliny sú (sebestačné), čo znamená, že nie sú závislé od iných organizmov, organické látky si dokážu vytvárať samé. Závisia len od podmienok neživej prírody.

Rastlinné bunky s chloroplastami - v nich prebieha fotosyntéza
By Wilfredo R. Rodriguez H. (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Prúdenie roztokov látok

Roztoky látok v rastline prúdia cievnymi . Každý cievny zväzok má dve časti - lykovú a drevnú. časťou prúdia roztoky anorganických látok (živín) z koreňa do listov (z dola hore). časťou prúdia hlavne roztoky organických látok vzniknutých pri fotosyntéze (v listoch, menej v stonke) do orgánov, kde sa tvorí ich zásoba (plody, podzemok, korene).

Roztoky látok prúdia v rastlinách cievnymi zväzkami
By Kelvinsong (Vlastné dielo) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Podmienky života rastlín

Rastliny k svojmu životu :

 • vodu
 • živiny - minerálne látky (často z pôdy)
 • kyslík
 • oxid uhličitý
 • slnečné žiarenie
 • teplo

vplyvy na rastliny:

 • nedostatok základných podmienok - vody, živín, plynov, slnečného žiarenia, tepla
 • parazity rastlín
 • ochorenia rastlín
 • škodlivé látky v prostredí (znečistené prostredie)
 • človek a jeho činnosť

Pri nedostatku vody rastliny vädnú a neskôr aj hynú
By vetcw3 (originally posted to Flickr as Dead plant in pots) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.