Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Kvasinky, plesne a lišajníky
Doplň chýbajúce slová!

Kvasinky

Kvasinky sú jednobunkové hubové mikroorganizmy. Obvykle sú guľaté alebo oválne, ale vyskytujú sa aj druhy, ktoré majú bunky citrónovitého, vajíčkovitého, fľaškovitého či vláknitého tvaru. Netvoria a rozmnožujú sa hlavne nepohlavne - na materskom jedincovi začne pučať (rásť) nová bunka, ktorá sa postupne oddelí. Živia sa rozkladom organických látok - . Používajú sa napríklad pri výrobe vína, piva alebo chleba (kvasnice, droždie). Niektoré druhy sôsobujú ochorenia.

Kvasinky, vrchná a ľavá pri pučaní
By Masur (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Stavba tela kvasiniek (doplň podľa obrázka):

  1. a granule zásobných látok

Stavba tela kvasinky
By Frankie Robertson using Inkscape, own work. Translated to Czech language by Michal Maňas
[CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Plesne

Plesne sú mnohobunkové huby, ktoré tvoria spleť vláken - , ale nevytvárajú plodnice. Živiny získavajú rozkladom látok. Niektoré druhy sú aj parazitické, takéto spôsobujú ochorenia rastlín, živočíchov aj človeka. Rozmnožujú sa , ktoré rastú na výtrusniciach.

Stavba tela plesne (doplň podľa obrázka):

Detail chlebovej plesne
By Jon Houseman (Jon houseman and Matthew Ford) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Lišajníky

Väčšina lišajníkov je symbiotické spoločenstvo huby a riasy. poskytujú riasam ochranu a udržiavajú vlhkosť. zabezpečujú výživu hubám, lebo v nich prebieha fotosyntéza → tvoria organické látky. Telo lišajníka nazývame . Rozmnožujú sa hlavne rozpadom alebo odlupovaním častí stielky. Niekedy sa rozmnožujú aj pohlavne výtrusmi.

Stavba tela lišajníka (doplň podľa obrázka):

  1. vrchná vrstva - ochranná vrstva
  2. vrstva - fotosyntéza, tvorba organických látok
  3. vrstva - zásobáreň vody
  4. spodná vrstva - ochranná vrstva, sú v nej trhliny na výmenu plynov
  5. - kotviace hubové vlákna

Stavba tela lišajníka
By Jdurant (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.