Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Drobné vodné živočíchy – pŕhlivce
Doplň chýbajúce slová!

Pŕhlivce, nezmary

Pŕhlivce sú živočíchy s pŕhlivými bunkami na ramenách. Patria medzi ne aj nezmary (ale napríklad aj medúzy a koraly). Nezmary sú drobné prisadlo žijúce (kamene, rastliny) sladkovodné živočíchy. Žijú v čistých . Parí sem napr. nezmar obyčajný, nezmar hnedý a nezmar zelený. Názov nezmar pochádza z jeho veľkej regeneračnej schonosti. nezmara znamená, že mu poškodená alebo stratená časť tela dorastie. Ak by sme ho rozdelili na dve časti, z oboch vyrastú nové nezmary. Živia sa drobnými vodnými živočíchmi, hlavne dafniami a cyklopmi.

Nezmar zelený má ramená kratšie ako telo, zelené sfarbenie spôsobujú riasy, ktoré s nim žijú v symbióze
By Frank Fox (http://www.mikro-foto.de) [CC-BY-SA-3.0-de], via Wikimedia Commons

Stavba tela

Majú telo. Pri podráždení sa . Na podklad sa prichytávajú . Na voľnom konci majú a medzi nimi otvor, ktorý je zároveň aj vyvrhovacím otvorom. Korisť omračujú bunkami, ktoré majú na ramenách. K ústnemu otvoru si ju posúvajú ramenami. Trávenie prebieha v dutine, ktorá preniká až do ramien. Pohybuje sa preklápaním, kedy sa prichytáva ústnym otvorom a preklopí sa. Majú nervovú sústavu - nervové bunky s výbežkami sú poprepletané medzi telové bunky. Telo má dve vrstvy buniek - (pokrýva telo) a (vystieľa tráviacu dutinu) - medzi nimi je rôsolovitá hmota. Medzi bunkami nachádzame svalové bunky, nervové bunky, zmyslové bunky, žľaznaté bunky a samozrejme pŕhlivé bunky. Pŕhlivé bunky obsahujú pŕhlivý osteň a vlákno na prichytávanie koristi. celým povrchom tela.

Stavba tela nezmara (doplň podľa obrázka):

  1. telo
  2. otvor
  3. dutina
  4. vrstva buniek
  5. vrstva buniek

Rozmnožovanie

Nezmary sa rozmnožujú nepohlavne aj pohlavne. Pri nepohlavnom rozmnožovaní na ich tele vyrastajú púčiky, na nich sa neskôr objavujú aj ramená. Takýto typ nepohlavného rozmnožovania nazývame . Pohlavne sa rozmnožujú a spermiami, ktoré sa tvoria v pohlavných žľazách (majú tvar hrbolčekov na tele nezmara). Vajíčka - pohlavné bunky sa tvoria vo vaječníkoch. Nachádzajú sa bližšie k nožnému disku. Vo vaječníku sa nachádza jediné vajíčko. - samčie pohlavné bunky sa tvoria v semenníkoch bližšie k ramenám. Semenníky najú tvar bielych vydutín. Nezmar obyčajný je oddeleného pohlavia, nezmar hnedý a zelený sú živočíchy, lebo jeden jedinec vytvára na svojom tele vajíčka aj spermie. nastáva splynutím vajíčka a spermie. Z oplodneného vajíčka sa vyvíja nový jedinec.

Nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie nezmara
By Pancrat (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.