Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Živočíchy so schránkou - mäkkýše
Doplň chýbajúce slová!

Mäkkýše sú bezstavovce, majú mäkké telo, často chránené . Telo je zložené z hlavy (môže byť veľmi redukovaná), vnútornostného a svalnatej (môže byť redukovaná alebo pozmenená). Vnútornostný vak je krytý plášťom, ktorý produkuje z vonkajšej strany schránku, ktorá je hlavne z uhličitanu vápenatého (anorganická látka). Mezi mäkkýše patria napr. ulitníky (slimáky, slizniaky), lastúrniky (korýtko, perlorodka, škľabka), hlavonožce (lodenka, sépia, kalmár, chobotnice)...

Ulitníky - slimák záhradný

Slimák záhradný
By Amanda und Jonathan Grobe (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Slimák záhradný má telo ukryté v špirálovitej . Pohybuje sa pomocou svalnatej , ktorej pokožka vylučuje (uľahčuje pohyb). Na hlave má páry tykadiel - dlhší nesie a kratšie slúžia ako čuchové a orgány.

Tráviaca sústava začína ústami so strúhadlovým na spodnej strane hlavy, pokračuje hltanom, pažerákom, žalúdkom, črevom a análnym otvorom. Živí sa potravou. Súčasťou tráviacej sústavy je aj hepatopankreas (spojená pečeň s podžalúdkovou žľazou), ktorá tvorí enzýmy (chemické látky) na potravy.

Nervová sústava je tvorená z nervových a nervových vláken. Riadi činnosť celého organizmu a zabezpečuje zmysly.

Dýchaciu sústavu tvorí vak (pľúca), ktorý je súčasťou plášťa. V pľúcach prechádza kyslík zo vzduchu do tekutiny, ktorá ho roznáša k ostatným orgánom.

Obehová sústava je - srdce pumpuje okysličenú hemolymfu (tekutina podobná krvi) z ciev vedúcich z pľúcneho vaku do telovej dutiny, kde sa voľne rozlieva a dodáva kyslík orgánom.

Slimák záhradný je obojpohlavný živočích s vývinom. Priamy vývin znamená, že z vajíčok sa liahnu jedince podobné dospelým jedincom (nemajú larvy). Pohlavné bunky sa tvoria striedavo v pohlavnej . Vajíčka aj spermie tvorí každý jedinec, pri párení si vymieňajú spermie. Vajíčka kladie do pôdy.

Stavba tela slimáka (doplň podľa obrázka):

 1. hepatopankreas
 2. otvor
 3. dýchací otvor
 4. sústava
 5. otvor
 6. sústava
 7. vývod pohlavnej sústavy
 8. sústava
 9. plášť
 10. oblička

Stavba tela slimáka
By Al2 (původní obrázek • original picture • origina bildo)Jeff Dahl (popisky aj. • description etc. • priskriboj k. a.)
Michal Maňas (překlad • translation • traduko) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Lastúrniky - škľabka veľká

Škľabka veľká
By Boldie (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Škľabka veľká je vodný živočích. Telo má ukryté v , ktorá je tvorená dvomi súmernými schránkami spojenými svalmi. Lastúry tvorí plášť, sú v ňom aj dva otvory na nasávanie a vypúšťanie vody. Živí sa drobnými rastlinnými a živočíšnymi čiastočkami filtrovanými z nasávanej vody. Telo je tvorené trupom a nohou, hlava je úplne redukovaná (čiže chýba).

Dýcha kyslík rozpustený vo vode pomocou lupeňov (žiabre), ktoré priliehajú z oboch strán k svalnatej nohe.

Cievna sústava je , prúdenie telovej tekutiny zabezpečuje srdce.

Vylučovacia sústava je tvorená párom obličiek, vylučujú sa nimi produkty látkovej premeny.

Nervová sústava je tvorená z nervových .

Škľabky sú pohlavia. Vývin je (vajíčko → larva → lastúrnik). K oplodneniu vajíčok dochádza vo vnútri plášťa a prvý rok sa larvy vyvíjajú na žiabrových lupeňoch rodiča. Určitú dobu potom cudzopasia aj na koži alebo žiabrach rýb.

Stavba tela škľabky (doplň podľa obrázka):

 1. pohlavná žľaza
 2. plášť
 3. nasávací otvor
 4. vypúšťací otvor
 5. zadný sval
 6. obličky
 7. srdcový obal
 8. hepatopankreas
 9. systém
 10. zadný sval
 11. otvor

Stavba tela škľabky
By Maisanten (Vlastné dielo (Original text: selbst gezeichnet)) [Public domain], via Wikimedia Commons

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.