Doplňovačka - text učiva

Ikona iDevice Doplňovačka - Okrasné exteriérové rastliny
Doplň chýbajúce slová!

Okrasné dreviny, letničky a trvalky

Okrasné rastliny pestujeme pre ich pekný atraktívny . Môžu to byť aj byliny. Byliny môžeme rozdeliť na (rastú niekoľko rokov, zimu prečkávajú koreňmi, hľuzami a cibuľkami), (jednoročné byliny), ktoré musíme každoročne vysievať zo semienok a dvojročné rastliny.

  • okrasné - smrekovec, smrek, tuja, cypruštek, ruža, tis, borievka, orgován, vŕba, kalina, rododendron, magnólia, zlatovka, krušpán, dráč, pavinič, brečtan, zlatý dážď, borovica, céder, jedľa, drieň, jarabina
  • okrasné - nechtík, cínia, astra, aksamietnica, petúnia, papuľka, povojník, netýkavka, kapucínka, krasuľka, lobelka
  • okrasné - tulipán, hyacint, narcis, modrica, šafran, kosatec, margaréta, chryzantéma, ľalia, georgína, gladiol, lekno, muškát (musí prezimovať vo vnútri), echinacea, konvalinka, snežienka, bleduľa, rozchodník

Nad obrázky dopíš názvy druhov okrasných rastlín.

Okrasné dreviny

Smrekovec
By Dezidor (Own work (own photo)) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Smrek
By Nicolas Zea P. (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Tuja
By Athantor (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Cypruštek
By Bruce Marlin [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ruža
By Kelvinsong (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Borievka
By KENPEI (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.1-jp], via Wikimedia Commons

Orgován
By Jean-Jacques MILAN (Created by Jean-Jacques MILAN) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Kalina
By Retama 11:10, 14 April 2007 (UTC) (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Rododendron
By Chrumps (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

(nesprávne označovaná ako zlatý dážď)

Zlatovka
By 松岡明芳 (松岡明芳) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Krušpán
By Bene16 (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Dráč
By Algirdas at lt.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Brečtan
By Eugenio Hansen, OFS (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

(zlatý dážď)

Štedrec
By J.F. Gaffard, licence GFDL [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Borovica
By Jean-Pol GRANDMONT (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0, GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Céder
By Meneerke bloem (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Jedľa
By Lestat (Jan Mehlich) (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Drieň
By Wouter Hagens (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Jarabina
By Matt Lavin from Bozeman, Montana, USA (Sorbus aucupariaUploaded by Tim1357) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons

Okrasné letničky

Cínie
By Rameshng (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Astry
By darius_saulenas (AcaciaUploaded by GiW) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Povojník
By Dinkum (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Netýkavka
By Doctoroftcm (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Kapucínka
By Ji-Elle (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Krasuľka
By Violetbonmua (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Lobelka
By André Karwath aka Aka (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons


Trvalky

Tulipány
By Claire H. from New York City, USA (Single Late Tulip "Dordogne"Uploaded by Epibase) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons

Hyacinty
By Kor!An (Андрей Корзун) (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Modrice
By Zanchetta Fabio (faxstaff) (http://ladriditalee.faxstaff.net/) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons

Šafran
By Jerzy Opioła (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Kosatec
By A. Barra (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Margaréty
By Jcbutler at en.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Chryzantéma
By Artur "Bodzio16" Bogdański (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ľalia
By Андрей Корзун (Kor!An) (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Georgíny
By Dinkum (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons

Gladiol
By Pharaoh Hound (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Lekno
By DerHexer (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Muškáty
By Koppchen (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-3.0-de], via Wikimedia Commons

Echinacea
By Anne Norman (Flickr) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Konvalinky
By Roozitaa (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Snežienky
By Dominicus Johannes Bergsma (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Bledule
By Meneerke bloem (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Rozchodník
Christian Fischer [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

 

  

Odporúčané hodnotenie doplňovačky


Percento správnych odpovedí (%) Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ako vypočítať percento (%) správnych odpovedí?

Percento správnych odpovedí (%)
=
(počet správnych odpovedí : celkový počet odpovedí) . 100Príklad:

Zadanie

Správnych odpovedí bolo 10.

Celkový počet odpovedí bol 20.

Percento správnych odpovedí = ? %

Výpočet

Percento správnych odpovedí = (10 : 20) . 100

Percento správnych odpovedí = (0,5) . 100

Percento správnych odpovedí = 50 %

Výsledná známka: 3

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.