Živočíchy so schránkou – mäkkýše

Ikona prostriedku iDevice Výučba a učenie

Mäkkýše sú bezstavovce, majú mäkké telo, často chránené schránkou. Telo je zložené z hlavy (môže byť veľmi redukovaná), vnútornostného vaku a svalnatej nohy (môže byť redukovaná alebo pozmenená). Vnútornostný vak je krytý plášťom, ktorý produkuje z vonkajšej strany schránku, ktorá je hlavne z uhličitanu vápenatého (anorganická látka). Medzi mäkkýše patria napr. ulitníky (slimáky, slizniaky), lastúrniky (korýtko, perlorodka, škľabka), hlavonožce (lodenka, sépia, kalmár, chobotnice).

Ulitníky - slimák záhradný

Video
Slimák záhradný - video

Slimák záhradný má telo ukryté v špirálovitej ulite. Pohybuje sa pomocou svalnatej nohy, ktorej pokožka vylučuje sliz (uľahčuje pohyb). Na hlave má dva páry tykadiel - dlhší nesie oči a kratšie slúžia ako čuchové a hmatové orgány.

Tráviaca sústava začína ústami so strúhadlovým jazýčkom na spodnej strane hlavy, pokračuje hltanom, pažerákom, žalúdkom, črevom a análnym otvorom. Živí sa rastlinnou potravou. Súčasťou tráviacej sústavy je aj hepatopankreas (spojená pečeň s podžalúdkovou žľazou), ktorá tvorí enzýmy (chemické látky) na trávenie potravy.

Nervová sústava je tvorená z nervových uzlín a nervových vláken. Riadi činnosť celého organizmu a zabezpečuje zmysly.

Dýchaciu sústavu tvorí pľúcny vak (pľúca), ktorý je súčasťou plášťa. V pľúcach prechádza kyslík zo vzduchu do tekutiny, ktorá ho roznáša k ostatným orgánom.

Obehová sústava je otvorená - srdce pumpuje okysličenú hemolymfu (tekutina podobná krvi) z ciev vedúcich z pľúcneho vaku do telovej dutiny, kde sa voľne rozlieva a dodáva kyslík orgánom.

Slimák záhradný je obojpohlavný živočích s priamym vývinom. Priamy vývin znamená, že z vajíčok sa liahnu jedince podobné dospelým jedincom (nemajú larvy). Pohlavné bunky sa tvoria striedavo v pohlavnej žľaze. Vajíčka aj spermie tvorí každý jedinec, pri párení si vymieňajú spermie. Vajíčka kladie do pôdy.

Video
Video na odľahčenie: Hokejový zápas slimákov

Lastúrniky - škľabka veľká

Škľabka veľká je vodný živočích. Telo má ukryté v lastúre, ktorá je tvorená dvomi súmernými schránkami spojenými svalmi. Lastúry tvorí plášť, sú v ňom aj dva otvory na nasávanie a vypúšťanie vody. Živí sa drobnými rastlinnými a živočíšnymi čiastočkami filtrovanými z nasávanej vody. Telo je tvorené trupom a nohou, hlava je úplne redukovaná (čiže chýba).

Dýcha kyslík rozpustený vo vode pomocou žiabrových lupeňov (žiabre), ktoré priliehajú z oboch strán k svalnatej nohe.

Cievna sústava je otvorená, prúdenie telovej tekutiny zabezpečuje srdce.

Vylučovacia sústava je tvorená párom obličiek, vylučujú sa nimi produkty látkovej premeny.

Nervová sústava je tvorená z nervových uzlín.

Škľabky sú oddeleného pohlavia. Vývin je nepriamy (vajíčko → larva → lastúrnik). K oplodneniu vajíčok dochádza vo vnútri plášťa a prvý rok sa larvy vyvíjajú na žiabrových lupeňoch rodiča. Určitú dobu potom cudzopasia aj na koži alebo žiabrach rýb.

Video
Škľabka - video

Video
Anatómia lastúrnikov - video v angličtine


Zdroje textov a informácií k učivu:

Zdroje použitých obrázkov v učive:

 1. Slimáky: By Amanda und Jonathan Grobe (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
 2. Stavba tela slimáka (schéma): By Original by Al2, English captions and other edits by Jeff Dahl (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 3. Hlava slimáka: By Fornax (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 4. Zoškrabávanie potravy: Debivort at en.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 5. Párenie slimákov: By Aconcagua (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 6. Slimák s vajíčkami: Imageman at the Russian language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
 7. Telo slimáka vybraté z ulity: By DrAdrianTW (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 8. Jedlo zo slimákov: By User:Arnaud 25 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
 9. Škľabka veľká: By Boldie (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 10. Stavba tela škľabky: By Maisanten (Own work (Original text: selbst gezeichnet)) [Public domain], via Wikimedia Commons
 11. Otvorený lastúrnik: By Allen Lew from Berkeley, USA (Flickr) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
 12. Lastúra škľabky: By G.-U. Tolkiehn (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
 13. Nákres larvy škľabky: By Edward Step (1855-1931) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
 14. Larvy lastúrnikov: By Photographer: Heather Galbraith, USGS [Public domain], via Wikimedia Commons
 15. Larva škľabky pod mikroskopom: By Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. (Author's archive) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.