Živočíchy v okolí ľudských sídiel

Ikona prostriedku iDevice Výučba a učenie

Škodlivý a nežiaduci hmyz

V záhradách a sadoch žije množstvo hmyzu. Niektoré druhy cicajú rastlinné šťavy, obhrýzajú listy, púčiky, plody, podrývajú korienky... a tým škodia. Pri premnožení zásadne znižujú úrodu a spôsobujú veľké hospodárske škody. Takýto hmyz je v záhradách a sadoch škodlivý a nežiaduci. V boji proti škodlivému hmyzu sa využívajú chemické postreky (ničia aj užitočné druhy) alebo biologická ochrana, ktorá je ekologickým druhom ochrany. Pod biologickou ochranou rozumieme podporu druhov, ktoré likvidujú nežiaduci hmyz. Môžu to byť užitočné druhy hmyzu alebo vtákov, najmä spevavcov. Všetky druhy vtákov žijúcich na našom území sú chránené.

Vošky

Sú škodlivý a nežiadúci hmyz v záhradách a sadoch. Parazitujú na rastlinách. Cicajú rastlinné šťavy, čim rastliny oslabujú a môžu prenášať aj ochorenia. Často žijú v spolužití (symbióze) s mravcami, ktorí ich chránia a čerpajú z nich sladké šťavy.

Video
Vošky - videáObaľovač jablčný

Je škodlivý drobný nočný motýľ. Vajíčka kladie do kvetov. Jeho húsenica sa prevŕtava do plodov jabĺk, hrušiek, marhúľ, sliviek..., živí sa ich dužinou, spôsobuje červivosť plodov. Takto napadnuté mladé plody opadávajú, staršie dozrievajú, ale sú červivé a rýchlo sa kazia.


Mlynárik kapustový

Je škodlivý denný motýľ. Vajíčka kladie na kapustovité rastliny, jeho larvy sa živia ich listami, čím spôsobuje hospodárske škody.

Video
Mlynárik kapustový - video

Osa obyčajná

Osy sú jedovatý blanokrídly hmyz. Dospelé sa živia hlavne nektárom, dozretým sladkým ovocím, sladkými šťavami..., pričom môžu prenášať choroby rastlín (týmto sú škodlivé). Larvy sú dravé. Osy lovia aj iný hmyz - muchy, vošky, húsenice... a kŕmia ním svoje larvy (týmto sú užitočné). Stavajú si hniezda z papierovej hmoty.

Video
Osa obyčajná - video

Mravec obyčajný

Mravce žijú vo veľkých spoločenstvách. V záhradách sú škodlivé hlavne pri premnožení, lebo nahryzávajú púčiky, prenášajú choroby, chránia vošky, podrývajú korienky rastlín... Užitočné sú tým, že zlikvidujú množstvo škodlivého hmyzu.

Video
Mravec obyčajný - video

Ucholak obyčajný

Ucholaky sú nočný vlhkomilný hmyz. Živia sa prevažne odumretými rastlinami, ale obhryzávajú aj púčiky rastlín, kvety a prenášajú ochorenia rastlín.

Video
Ucholak obyčajný - video

Krtonôžka obyčajná

Je nočný zemný hmyz. Podrýva rastlinkám korene, ktoré potom hynú.

Video
Krtonôžka obyčajná - video

Užitočný hmyz

Lienka sedembodková

Je užitočný chrobák. Živí sa voškami.

Video
Lienka sedembodková - video

Pestrica pruhovaná

Je užitočný hmyz. Dospelé sa živia nektárom, ale larvy sa živia voškami, čím sú užitočné.

Video
Pestrica pruhovaná - video

Zlatoočka obyčajná

Zlatoočky sú veľmi užitočné, požierajú vošky a iný drobný škodlivý hmyz.

Video
Životný cyklus zlatoočky - video

Bystrušky

Bystrušky sú užitočné tým, že požierajú škodlivý hmyz a iné drobné bezstavovce.

Video
Bystruška fialová - video

Vtáky

Lastovička obyčajná

Stavia si miskovité hniezdo v hospodárskych budovách. Zlepuje ho pomocou slín a blata, pričom používa aj rastlinný material. Živí sa lietajúcim hmyzom. Mláďatá sú kŕmivé. Je sťahovavá a veľmi užitočná.

Video
Lastovička obyčajná - video

Belorítka obyčajná

Stavia si hniezdo s malým vletovým otvorom na vonkajšej strane fasád budov pod prístreškami, aby bolo zvrchu chránené. Hniezdo robí iba z guľôčok hliny zlepenej slinami. Živí sa lietajúcim hmyzom. Mláďatá sú kŕmivé. Je sťahovavá a veľmi užitočná.

Video
Belorítka obyčajná - video

Sýkorka bielolíca

Je naša najväčšia sýkorka. Je stála a veľmi užitočná. Hniezdi v dutinách. Mláďatá sú kŕmivé. V zime sa živí hlavne semenami, v lete aj hmyzom. V čase odchovu mláďat zlikviduje veľké množstvo škodlivého hmyzu.

Video
Sýkorky bielolíce na hniezde - video

Drozd čierny

Živí sa hmyzom, dážďovkami a inými bezstavovcami, ale aj ovocím, semenami a inou rastlinnou potravou. Nenarobí až také škody ako škorec. Je čiastočne sťahovavý.

Video
Drozd čierny - video

Škorec obyčajný

Živí sa hmyzom, húsenicami, pavúkmi a inými drobnými bezstavovcami, čím je užitočný. Škodlivý je požieraním plodov ovocia, narobí veľké škody vo vinohradoch. Je sťahovavý.

Video
Škorec obyčajný

Vrabec domový

Je stály. Živí sa semenami a plodmi rstlín, v čase odchovu aj hmyzom a drobnými bezstavovcami. Často kradne potravu domácim vtákom, najmä sliepkam.

Video
Vrabec domový - video


Hrdlička záhradná

Je stála. Živí sa semenami, bobuľami a zelenými časťami rastlín. Škodí požieraním vysiatých semien, požieraním úrody obilnín, hrachu, kradnutím potravy hydine, holubom... Môže prenášať aj ochorenia na hydinu a holuby.

Video
Hrdlička záhradná - video


Zdroje textov a informácií k učivu:

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

 1. Vošky: By S. Rae from Scotland, UK (Periphyllus sp. aphids on sycamore) [CC-BY-2.0 or CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 2. Voška a mravec: By Eran Finkle from Israel (Pterochloroides persicae - לכנוס הגלעיניים) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 3. Vlnačka krvavá: See page for author [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
 4. Larva lienky požierajúca vlnačky: Pollinator at the English language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
 5. Obaľovač motýľ: By dhobern [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 6. Obaľovač larva: By Joachim K. Löckener (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 7. Mlynárik motýľ: James Lindsey at Ecology of Commanster [CC-BY-SA-2.5 or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 8. Vajíčka mlynárika: Sannse at en.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 9. Húsenice mlynárika: By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 10. Kukla mlynárika: By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 11. Osa: By Trounce (Own work) [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 12. Osie hniezdo: By Paulpadam at en.wikipedia (Transfered from en.wikipedia) [Public domain, GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons
 13. Mravec: Carlos Delgado [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 14. Ucholak: By Pudding4brains (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
 15. Krtonôžka: By George Chernilevsky (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons
 16. Lienka: By Charlesjsharp (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 17. Larva lienky: By Gilles San Martin from Namur, Belgium [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
 18. Kukla lienky: By Gilles San Martin from Namur, Belgium [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
 19. Pestrica na kvete: By Alvesgaspar (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 20. Letiaca pestrica: By Alvesgaspar (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
 21. Zlatoočka: By Hectonichus (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
 22. Larva zlatoočky: By Eric Steinert (from de.wiki, uploaded by kulac) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 23. Bystruška medená: By Holger Gröschl (http://www.naturspektrum.de/ns1.htm) [CC-BY-SA-2.0-de], via Wikimedia Commons
 24. Bystruška fialová: By Siga (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 25. Lastovička: By Martin Mecnarowski (http://www.photomecan.eu/) (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 26. Vajíčka lastovičiek: By Zeitblick (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 27. Mláďatá lastovičiek: I, B.navez [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 28. Lastovička kŕmiaca mláďatá: By Immanuel Giel (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 29. Belorítky: Andrew Butko [GFDL 1.3 or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 30. Belorítky na hniezdach: By MPF [GFDL 1.3 or CC-BY-SA-2.5 or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 31. Vajíčka belorítok: By Didier Descouens (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 32. Sýkorka: I, Luc Viatour [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 33. Vajíčka sýkorky: By nottsexminer (Great Tit Nest 24.04.11Uploaded by Fæ) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
 34. Mláďatá sýkorky: By Arnstein Rønning (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 35. Samec drozda: By Charlesjsharp (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 36. Samička drozda: By Gollibolli (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 37. Hniezdo drozda: Lucataxi at Italian Wikipedia [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 38. Odrastené mláďatá drozda: By Brian Snelson from Hockley, Essex, England (Blackbird chicksUploaded by Snowmanradio) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 39. Škorce: By Daniel Plazanet (Daplaza) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
 40. Škorec: By PierreSelim (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 41. Vajíčka škorca: By User:Mike R (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 42. Samec vrabca: Adamo [CC-BY-2.0-de], via Wikimedia Commons
 43. Samica vrabca: By Keith from Newark, DE, USA, cropped by User:Tony Wills [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 44. Vajíčka vrabca: By Notafly (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
 45. Mláďa vrabca: By User:Rex (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
 46. Hrdličky: By Horia Varlan [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 47. Hrdlička na hniezde: By Yaroslav Kontsevoy (Own work) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 48. Mláďatá hrdličky: By Milkman2006 (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or FAL], via Wikimedia Commons

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.