Jednobunkové organizmy

Ikona prostriedku iDevice Výučba a učenie

Jednobunkovce 

Jednobunkové organizmy (jednobunkovce) majú telo tvorené iba jedinou bunkou. Tá vykonáva všetky telesné funkcie - pohyb, príjem živín, vylučovanie, dýchanie, rozmnožovanie. Patria sem baktérie, niektoré huby (kvasinky), rastliny a aj živočíchy.

Jednobunkové rastliny

Jednobunkové rastliny zaraďujeme medzi riasy. Vo svojej bunke majú vždy chloroplasty - prebieha v nich fotosyntéza.

Drobnozrnko

Má guľovitú bunku obalenú bunkovou stenou, vo vnútri je cytoplazma, jadro a jeden veľký chloroplast. Žije jednotlivo alebo v kolóniach. Je rozšírené po celom svete. Najmä po daždi tvorí zelené povlaky na stromoch, múroch, plotoch ale i v kalužiach.


Červenoočko

Červenoočká sú prechodným organizmom medzi rastlinnými a živočíšnymi jednobunkovcami. Ak sú podmienky pre fotosyntézu, tak sa živia ako rastliny. Ak nemôže prebiehať fotosyntéza a majú v prostredí dostatok organických látok, tak sa dokážu živiť aj nimi → vtedy sa živia ako živočíchy. Červená škvrna im slúži na vnímanie svetla, bičík na pohyb.

Video
Červenoočká - videáJednobunkové živočíchy (prvoky)

Jednobunkové živočíchy majú rovnakú stavbu bunky ako mnohobunkové živočíchy, ale v ich bunkách môžu byť aj stiahnuteľné a potravové vakuoly. Živia sa organickými látkami, ktoré musia prijať z prostredia.

Črievička veľká

Jej bunka je jedna z najzložitejších v prírode. Žije v organicky znečistených vodách. Pohybuje sa pomocou bŕv, čo sú vlastne krátke bičíky na cytoplazmatickej membráne. Brvami si môžu aj priháňať potravu do ústočiek. Živí sa hlavne baktériami, ktoré prijíma cez bunkové ústočká. Po prijatí potravy sa z nej vytvorí potravová vakuola, prebieha v nej trávenie a potrebné látky potom prechádzajú do cytoplazmy. Nestrávené zvyšky sa prenášajú vakuolou na presné miesto na ktorom sa vylúčia, tomuto miestu hovoríme bunkový konečník. Správny tlak v bunke zabezpečujú stiahnuteľné vakuoly vylučovaním nadbytočnej vody. V bunke majú dve jadrá, veľké riadi životné procesy a nepohlavné rozmnožovanie, malé riadi iba pohlavné rozmnožovanie. Nepohlavne sa rozmnožuje delením, kedy sa črievička rozdelí na dve časti a do každej prechádza zhruba polovica obsahu bunky. Pohlavné rozmnožovanie je spájaním (konjugáciou), kedy sa dve črievičky spoja, vymenia si časť genetického materiálu, potom sa rozpoja a následne dochádza k deleniu.

Video
Črievička - video


Meňavka veľká

Žije hlavne v čistých prekysličených vodách. Mení tvar bunky vysúvaním panôžok. Takto sa pohybuje a aj získava potravu. Potravu obopne panôžkami a príjme ju do seba - vytvorí potravovú vakuolu. Živí sa hlavne baktériami.

Video
Meňavka - video


Zdroje textov a informácií k učivu:

Zdroje použitých obrázkov v učive:

  1. Povlak drobnozrnka: By Aung (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
  2. Stavba tela červenoočka: By Alexei Kouprianov (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
  3. Červenoočká: By Deuterostome (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
  4. Stavba tela črievičky: By Miklos (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons
  5. Črievička: By Deuterostome (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
  6. Stavba tela meňavky: By Edmund Beecher Wilson (1856–1939) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
  7. Meňavky: By GreenBlueRed (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
  8. Meňavka: By Cymothoa exigua (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
  9. Príjem potravy meňavkou: By Miklos (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.