Kvíz

Kvíz - Rastlinná a živočíšna bunka
Ako nazývame orgánčeky buniek?

orgány
nemajú špeciálny názov
organely

Ako sa množia bunky?

delením
pohlavným rozmnožovaním
splynutím

Ako sa volá veda skúmajúca bunky?

imunológia
cytológia
bunkovedológia

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 1?
By Plant_cell_structure_no_text.png: LadyofHatsderivative work: Vivelefrat (Plant_cell_structure_no_text.png)
[Public domain], via Wikimedia Commons


mitochondria
chloroplast
vakuola

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 2?

vakuola
chloroplast
cytoplazma

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 3?

jadro
cytoplazma
cytoplazmatická membrána

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 4?

bunková stena
cytoplazmatická membrána
pokožka bunky

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 5?

jadro
chloroplast
mitochondria

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 6?

vakuola
cytoplazma
nič

Čo je označené na obrázku rastlinnej bunky číslom 7?

mitochondria
chloroplast
jadro

Čo je označené na obrázku živočíšnej bunky číslom 1?
By Animal_cell_structure_en.svg: LadyofHats (Mariana Ruiz)derivative work: HoverFly (Contribs...Chat?) (Animal_cell_structure_en.svg) [Public domain], via Wikimedia Commons

vákuum v bunke
jadro
cytoplazma

Čo je označené na obrázku živočíšnej bunky číslom 2?

jadro
cytoplazma
mitochondria

Čo je označené na obrázku živočíšnej bunky číslom 3?

bunková stena
cytoplazmatická membrána
koža bunky

Čo je označené na obrázku živočíšnej bunky číslom 4?

cytoplazma
jadro
mitochondria

V ktorých organelách prebieha fotosyntéza?

chloroplasty
mitochondrie
vakuoly

Ktoré organely slúžia rastlinným bunkám ako zásobarne látok?

chloroplasty
vakuoly
mitochondrie

Ktorá súčasť bunky je polopriepustná blana, prechádzajú ňou látky a živiny, uzatvára obsah bunky, sprastredkúva kontakt bunky s okolím a chráni bunku? Majú ju aj rastlinné aj živočíšne bunky.

cytoplazmatická membrána
bunková stena
hranica bunky

Čo ohraničuje rastlinné bunky? Tvorí vonkajšiu kostru bunky, dáva jej tvar, chráni bunku, prepúšťa živiny a môže byť zásobarňou látok.

cytoplazmatická membrána
kostený štít
bunková stena

Ako nazývame vnútorné prostredie bunky?

plazma
LCD
cytoplazma

Ktoré organely sú energetickou zásobárňou rastlinných aj živočíšnych buniek? Uvoľňuje sa v nich energia pri dýchaní.

chloroplasty
mitochondrie
vakuoly

Odporúčané hodnotenie kvízu


Percentá % Známka
100 - 90 1
89 - 75 2
74 - 50 3
49 - 21 4
20 - 0 5

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.