Mnohobunkové organizmy

Ikona prostriedku iDevice Výučba a učenie

Od bunky k organizmu

Telo mnohobunkových organizmov je zložené z väčšieho počtu buniek, ktoré sú špecializované a spolupracujú medzi sebou. Špecializácia znamená, že určitá skupina buniek vykonáva len určitú činnosť napr. pokrýva telo, produkuje určité látky (tráviace, pot...), zabezpečuje prúdenie látok, ukladá zásobné látky, prenáša kyslík a oxid hličitý... Takýmto súborom buniek s rovnakou funkciou u rastlín hovoríme pletivo, u živočíchov tkanivo.

Od bunky k rastline

Niektoré druhy pletív:

 • krycie - chráni rastlinu na povrchu
 • vodivé - prúdia ním roztoky
 • zásobné - uloženie zásobných látok
 • delivé - zabezpečuje rast a hrubnutie
 • spevňovacie - spevňuje časti rastlín (kôstky)
 • základné - obsahuje bunky s chloroplastami (prebieha v ňom fotosyntéza)
 • vylučovacie - vylučuje napr. aromatické látky

Viacero pletív dokopy tvorí orgán rastliny (list, koreň, stonka, kvet, plod, semeno) a orgány spolu vytvárajú telo rastliny.

Schéma stavby tela rastliny:

bunka → pletivo → orgán → telo rastliny


Od bunky k živočíchovi

Niektoré druhy tkanív:

 • epitelové (krycie) - chráni povrch živočícha (tvorené je epitelovými bunkami)
 • svalové - vytvára svaly (tvorené je svalovými bunkami)
 • nervové - vytvára nervovú sústavu (tvorené je nervovými bunkami)
 • kostné - vytvára kosti (tvorené je kostnými bunkami)
 • krvné - tvorí krv (tvorené je krvnými bunkami)
 • väzivové - vytvára šľachy (tvorené je väzivovými bunkami)

Viacero tkanív dokopy vytvára orgán napr. sval, kožu, pľúca, mozog, pečeň, oko, ucho, kosť, obličku...

Orgány so zabezpečením určitej činnosti vytvárajú sústavu orgánov. Napr. dýchaciu sústavu tvoria orgány: nosová dutina, nosohltan, hrtan, priedušnica, priedušky, priedušničky a pľúca. Ďalšie sústavy orgánov sú napr. tráviaca sústava, obehová sústava, močová sústava, oporná sústava, pohybová sústava, nervová sústava...

Sústavy orgánov vytvárajú celok živočíšneho organizmu.

Schéma stavby tela živočícha:

bunka → tkanivo → orgán → sústava orgánov → organizmusPríklad bunky, tkaniva, orgánu a sústavy orgánov na štruktúre tela živočícha
 1. svalová bunka → svalové tkanivo → sval (orgán) → pohybová sústava
 2. kostná bunka → kostné tkanivo → kosť (orgán) → oporná sústava
 3. nervová bunka → nervové tkanivo → mozog, miecha, nervy (orgány) → nervová sústava

Zdroje textov a informácií k učivu:

Zdroje použitých obrázkov v učive:

 1. Orgány rastliny: By Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) [Public domain], via Wikimedia Commons
 2. Krycie bunky: By Emmanuel Boutet (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 3. Krycie pletivo: By Emmanuel Boutet (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
 4. List: By Matt Lavin from Bozeman, Montana, USA [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
 5. Kvety: By Dianakc (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 6. Od bunky k sústave orgánov: By Sunshineconnelly at en.wikibooks [CC BY 2.5], from Wikimedia Commons
 7. Nervová bunka: By Dhp1080, svg adaptation by Actam (Image:Neuron.svg) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
 8. Nervové tkanivo: By OpenStax College [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
 9. Mozog: Hugh Guiney [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 10. Kôň - nervová sústava: Rlawson at en.wikibooks [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons
 11. Ryba: By Alberto Rava [Public domain], via Wikimedia Commons

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.