Okrasné exteriérové rastliny

Ikona prostriedku iDevice Výučba a učenie

Okrasné dreviny, letničky a trvalky 

Okrasné rastliny pestujeme pre ich pekný atraktívny vzhľad. Môžu to byť dreviny aj byliny. Byliny môžeme rozdeliť na trvalky (rastú niekoľko rokov, zimu prečkávajú koreňmi, hľuzami a cibuľkami), letničky (jednoročné byliny), ktoré musíme každoročne vysievať zo semienok a dvojročné rastliny.

 • okrasné dreviny - smrekovec, smrek, tuja, cypruštek, ruža, tis, borievka, orgován, vŕba, kalina, rododendron, magnólia, zlatovka, krušpán, dráč, pavinič, brečtan, zlatý dážď, borovica, céder, jedľa, drieň, jarabina...
 • okrasné letničky - nechtík, cínia, astra, aksamietnica, petúnia, papuľka, povojník, netýkavka, kapucínka, krasuľka, lobelka...
 • trvalky - tulipán, hyacint, narcis, modrica, šafran, kosatec, margaréta, chryzantéma, ľalia, georgína, gladiol, lekno, muškát (musí prezimovať vo vnútri), echinacea, konvalinka, snežienka, bleduľa, rozchodník...

Okrasné dreviny

Fotogaléria
Fotogaléria okrasných druhov drevín

Okrasné letničky

Fotogaléria
Fotogaléria okrasných druhov letničiek


Okrasné trvalky

Fotogaléria
Okrasné druhy trvaliek (fotogaléria)


Zdroje textov a informácií k učivu:

Zdroje použitých obrázkov v učive:

 1. Okrasné dreviny v botanickej záhrade: By Wendy Cutler from Vancouver, Canada [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 2. Petúnie: By Lionel Allorge (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or FAL], via Wikimedia Commons
 3. Tulipány: By 663highland (663highland) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-2.5], via Wikimedia Commons
 4. Smrekovec: By Dezidor (Own work (own photo)) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 5. Smrek: By Nicolas Zea P. (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 6. Tuja: By Athantor (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 7. Cypruštek: By Bruce Marlin [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 8. Ruža: By Kelvinsong (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons
 9. Borievka: By KENPEI (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.1-jp], via Wikimedia Commons
 10. Orgován: By Jean-Jacques MILAN (Created by Jean-Jacques MILAN) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 11. Kalina: By Retama 11:10, 14 April 2007 (UTC) (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 12. Rododendron: By Chrumps (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 13. Magnólia: By Muffet [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 14. Zlatovka: By 松岡明芳 (松岡明芳) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 15. Krušpán: By Bene16 (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 16. Dráč: By Algirdas at lt.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons
 17. Brečtan: By Eugenio Hansen, OFS (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 18. Štedrec: By J.F. Gaffard, licence GFDL [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 19. Borovica: By Jean-Pol GRANDMONT (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0, GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 20. Céder: By Meneerke bloem (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 21. Jedľa: By Lestat (Jan Mehlich) (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
 22. Drieň: By Wouter Hagens (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 23. Jarabina: By Matt Lavin from Bozeman, Montana, USA (Sorbus aucupariaUploaded by Tim1357) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
 24. Cínia: By Rameshng (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 25. Astra: By darius_saulenas (AcaciaUploaded by GiW) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 26. Aksamietnica: Forest & Kim Starr [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons
 27. Petúnia: http://www.ForestWander.com [CC-BY-SA-3.0-us], via Wikimedia Commons
 28. Papuľka: I, MichaD [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
 29. Povojník: By Dinkum (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons
 30. Netýkavka: By Doctoroftcm (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
 31. Kapucínka: By Ji-Elle (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 32. Krasuľka: By Violetbonmua (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 33. Lobelka: By André Karwath aka Aka (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
 34. Tulipán: By Claire H. from New York City, USA (Single Late Tulip "Dordogne"Uploaded by Epibase) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
 35. Hyacint: By Kor!An (Андрей Корзун) (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 36. Narcis: I, KENPEI [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 37. Modrica: By Zanchetta Fabio (faxstaff) (http://ladriditalee.faxstaff.net/) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
 38. Šafran: By Jerzy Opioła (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 39. Kosatec: By A. Barra (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 40. Margaréta: By Jcbutler at en.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons
 41. Chryzantéma: By Artur "Bodzio16" Bogdański (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons
 42. Ľalia: By Андрей Корзун (Kor!An) (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 43. Georgína: By Dinkum (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons
 44. Gladiol: By Pharaoh Hound (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 45. Lekno: By DerHexer (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 46. Muškát: By Koppchen (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-3.0-de], via Wikimedia Commons
 47. Echinacea: By Anne Norman (Flickr) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
 48. Konvalinka: By Roozitaa (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 49. Snežienka: By Dominicus Johannes Bergsma (Vlastné dielo) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 50. Bleduľa: By Meneerke bloem (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 51. Rozchodník: Christian Fischer [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.