Rastlinná a živočíšna bunka

Ikona prostriedku iDevice Výučba a učenie

Rastlinná a živočíšna bunka

Bunka je základná stavebná a funkčná jednotka organizmov, má všetky základné vlastnosti života. Bunky dokážu aj samostatne existovať, vtedy hovoríme o jednobunkových organizmoch. Ak je organizmus tvorený z viacerých buniek, vtedy sa jedná už o mnohobunkový organizmus. Bunky majú orgánčeky, ktorým hovoríme organely. Zabezpečujú všetky životné funkcie - dýchanie, pohyb, rozmnožovanie, vylučovanie... Bunky sa rozmnožujú delením. Veda skúmajúca bunky sa nazýva cytológia. Prvý krát bunky pozoroval v roku 1665 Robert Hooke vlastnoručne zhotoveným jednoduchým mikroskopom. Mikroskop zdokonalil Antoni van Leeuwenhoek, pozoroval bunky už pri 300 násobnom zväčšení.


Rastlinná bunka

Základné organely rastlinnej bunky:

 1. chloroplasty
 2. vakuoly
 3. cytoplazmatická membrána
 4. bunková stena
 5. jadro
 6. cytoplazma
 7. mitochondrie

Živočíšna bunka

Základné organely živočíšnej bunky:

 1. cytoplazma
 2. jadro
 3. cytoplazmatická membrána
 4. mitochondrie

Funkcie organel

Chloroplasty - sú iba v rastlinných bunkách. Prebieha v nich fotosyntéza - zložitá premena anorganických látok (voda a oxid uhličitý) na organické látky (cukry), pričom sa uvoľňuje kyslík. Môže prebiehať vďaka chlorofylu (zelenému farbivu), ktorý obsahujú chloroplasty.

Vakuoly - slúžia rastlinným bunkám ako zásobarne látok.

Cytoplazmatická membrána - majú ju rastlinné aj živočíšne bunky. Je polopriepustná blana, prechádzajú ňou látky a živiny, uzatvára obsah bunky, sprastredkúva kontakt bunky s okolím a chráni bunku.

Bunková stena - ohraničuje rastlinné bunky. Tvorí vonkajšiu kostru bunky, dáva jej tvar, chráni bunku, prepúšťa živiny a môže byť zásobarňou látok.

Jadro - je v rastlinných aj živočíšnych bunkách. Riadi život bunky a obsahuje genetické (dedičné) informácie.

Cytoplazma - je vnútorné prostredie bunky (rastlinnej aj živočíšnej), ostatné organely sú v nej uložené, prebiehajú v nej životné procesy.

Mitochondrie - sú energetickou zásobárňou rastlinných aj živočíšnych buniek. Uvoľňuje sa v nich energia pri dýchaní (rozklade energetických látok, najmä cukrov, za prítomnosti kyslíka až na vodu a oxid uhličitý).


Zdroje textov a informácií k učivu:

Zdroje použitých obrázkov v učive:

 1. Rastlinná bunka: By Plant_cell_structure_no_text.png: LadyofHatsderivative work: Vivelefrat (Plant_cell_structure_no_text.png) [Public domain], via Wikimedia Commons
 2. Živočíšna bunka: By Animal_cell_structure_en.svg: LadyofHats (Mariana Ruiz)derivative work: HoverFly (Contribs...Chat?) (Animal_cell_structure_en.svg) [Public domain], via Wikimedia Commons
 3. Bunky cibule: By Shaddack (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 4. Mitochondrie: By Louisa Howard [Public domain], via Wikimedia Commons
 5. Animácia delenia bunky: ​English Wikipedia user ZabMilenko [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.