2%

Darujte 2% z dane na tvorbu E-učebníc

sú zadarmo pre všetky deti na Slovensku – pomôžme deťom učiť sa zaujímavo a moderne

Povedzte rodičom, známym, zamestnávateľom…

V roku 2020 sme prijímateľmi 2% za rok 2019. Budeme vďační, ak nás podporíte. Ďakujeme.

Váš príspevok bude použitý na:

 • tvorbu e-učebníc – ak sa podarí vyzbierať dostatočná suma, budú zaplatení autori ďalších učebníc,
 • prevádzku e-učebníc – hosting, údržba, prevádzka, skvalitňovanie stránok…,
 • prevádzku občianského združenia.

Zamestnanci poukazujú 2% prostredníctvom tlačív:

 1. Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby – editovateľné predvyplnené .pdf (môžete ho vyplniť online a vytlačiť, alebo si ho vytlačte a vyplňte ručne): stiahnúť tu.
 2. Potvrdenie o zaplatení dane pre fyzické osoby – editovateľné .pdf: stiahnúť tu.

Postup ako poukázať 2% nájdete na tomto odkaze, alebo sa opýtajte zamestnávateľa (ekonomický alebo mzdový pracovník).

Fyzické a právnické osoby vypĺňajú do daňového priznania k 2 % údaje o prijímateľovi:

Ak ste sa rozhodli podporiť práve nás, tak vyplňte naše údaje:

 • IČO: 50497162
 • DIČ: 2120358724
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno: Zelená pre budúcnosť
 • Ulica: J. Hollého
 • Súpisné/orientačné číslo: 1183/10
 • PSČ: 97201
 • Obec: Bojnice
 • Č. účtu: SK9083300000002101081814
 • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020 nájdete na tomto odkaze.

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2020 nájdete na tomto odkaze.

Viac o možnosti darovať 2% sa môžete dozvedieť na stránke rozhodni.sk. Dozviete sa aj postup ako poukázať 2%, a k dispozícii máte aj všetky potrebné tlačivá.

Koľko sme získali v roku 2019?

V roku 2019 sa nám podarilo získať 2% od darcov, spolu to bolo 729,17€.

Ako sme získané prostriedky využili?

Získané peniaze sme využili na udržanie prevádzky stránok a poplatok za notára. Celkové vynaložené náklady na minimálnu prevádzku boli 956,17€. Podrobný výpis výdavkov:

 • 364,94€ – webhosting na 2019 a časť 2020 + doména,
 • 60€ – poplatok u notára za zapísanie do zoznamu prijímateľov 2%,
 • 144,68€ – šablóna webu (licencia na 1 rok),
 • 184,16€ – doplnok pre pedagógov, aby po prihlásení mohli vytvárať e-learningové aktivity (lifetime licencia),
 • 31,87€ – doplnok na písanie blogu (licencia na 1 rok),
 • 170,52€ – e-learningový doplnok (licencia na 1 rok).

Čo sme vložili do E-učebníc my?

Ako ste si mohli všimnúť, tak v roku 2019 boli celkové náklady vyššie, ako sme získali z 2%. Rozdiel sme doplatili z poplatkov za členstvo a z darov od členov občianskeho združenia.

Finančná pomoc je výborná vec, ale okrem nej sme museli na zabezpečenie chodu stránok vynaložiť veľa hodín dobrovoľníckej práce, bez ktorej by prevádzka nebola možná. Okrem iného sme výrazne zmodernizovali vzhľad a funkčnosť stránok.

Čo sa nám nepodarilo?

Vzľadom na množstvo nutnej práce na zabezpečení fungovania stránok sa nám nepodarilo dokončiť učebnicu biológie pre 7. ročník základných škôl, ktorá vzniká bez nároku na honorár autora, vznikla len asi polovica. Nepodarilo sa nám získať dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie autorov ďalších e-učebníc. Záujem o dobrovoľnícku prácu na vytvorení e-učebníc bol minimálny, asi preto, lebo je to časovo náročná činnosť. Veríme, že sa nám podarí v budúcnosti získať dostatok finančných prostriedkov aj na zaplatenie autorov.

Koľko by sme potrebovali na vytvorenie e-učebníc?

Vytváranie kvalitných e-learningových aktivít je časovo veľmi náročná činnosť. Treba vytvoriť vhodné texty, nájsť vhodné obrázky a videá do učív, dodržiavať autorské práva, uvádzať zdroje, vytvoriť kvalitné testové otázky a testy… Vytvorenie jedného kvalitného učiva s testom trvá priemerne aj 5 hodín. Z tohoto vychádzame pri určovaní približných cien za e-učebnice.

Približné ceny za vytvorenie e-učebníc, ktoré by sme potrebovali na zaplatenie autorov:

 • na jednu e-učebnicu s 30 učivami (dotácia v školskom rozvrhu 1 hodina týždenne) by sme potrebovali približne 2250€ (30 učív * 5 hodín * 15€ za hodinu práce),
 • na jednu e-učebnicu so 60 učivami (dotácia v školskom rozvrhu 2 hodiny týždenne) by sme potrebovali približne 4500€ (60 učív * 5 hodín * 15€ za hodinu práce).

Ak nás podporíte, tak spoločne by sme mohli podstatne urýchliť vytvorenie kvalitných vzdelávacích aktivít pre deti.

Má to význam?

Veríme, že áno. Od kedy E-učebnice vznikli, tak stránku navštívilo cez 830 000 jedinečných návštevníkov (každý návštevník je zarátaný iba raz, nie sú zarátané opakované návštevy). Samozrejme predpokladáme, že väčšinou to boli deti, ktoré sa chodili na stránky učiť a dávať si testy. Ako dôkaz prikladáme snímky obrazovky z Google Analytics.

Návštevnosť 2019
Návštevnosť 2019

 

Návštevnosť 2013 - 2020
Návštevnosť 2013 – 2020

Nudí ťa učenie? Skús to s E-učebnicami. Pomáhame ďeťom učiť sa zaujímavo.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!