20C42602_3

šírka 44 cm<BR>- výška sedadla (rám v nižšej pozícii) 38-43 cm<BR>- výška sedadla (rám v vyššiu pozíciu) 43-46 cm

E-učebnice