20C42785_2

ktorý mení farbu a plní aj funkciu nočnej lampičky. Pomocou tlačidiel na projektore je možné nastaviť melódiu

E-učebnice