Vytvoriť E-učebnicu (kurz) je jednoduché

Vytváranie E-učebníc (kurzov) je dostupné iba pre členov registrovaných ako učiteľ.

Krok č. 1.

E-učebnicu (kurz) vytvoríte cez tlačidlo „Vytvoriť“ vo vašom profile v záložke „Môj e-learning“ v časti „Kurz“, alebo priamo v ľavej navigácii – tlačidlo „Vytvoriť kurz“.

Krok č. 2.

Zadajte názov E-učebnice (kurzu), prípadne popis.

Krok č. 3.

Zadajte vlastnosti pre E-učebnicu (kurz).

Materiály – zadajte, z čoho ešte môžu študenti čerpať, aby úspešne zvládli kurz (nepovinné) – učebnice, www stránky…

Typ ceny:

• otvorený kurz – všetci budú automaticky zapísaní, kurz je zadarmo,

• zatvorený kurz – ku kurzu sa nedá dostať, výberom tejto možnosti sa zobrazí možnosť „URL adresa vlastného tlačidla“, ktorá sa má použiť na zadanie nákupného odkazu pre prístup ku kurzu (túto možnosť nepoužívajte, ak nie ste administrátorom stránok),

• zadarmo – kurz je zadarmo, ale budú do neho zapísaní iba tí študenti, ktorí sa preň rozhodnú (zoberú si ho tlačidlom),

• kúpiť teraz – kurz bude dostupný iba tým užívateľom, ktorí si ho zakúpia (dostupná je platba iba cez PayPal), platba je jednorázová, autorovi kurzu bude nastavená provízia z ceny kurzu, ostatné podmienky budú dohodnuté s administrátorom stránok,

• opakovaná platba – podobné ako predchádzajúci bod, len užívateľ platí za kurz v opakovaných platbách.

Pre uľahčenie prístupu ku kvalitným vzdelávacím aktivitám odporúčame využívať hlavne otvorené kurzy a kurzy zadarmo. Aj našim cieľom je poskytovať a zdieľať vzdelávacie aktivity zadarmo.

Zoznam prístupov – nevypĺňajte, ak nie ste administrátorom stránok.

Počet tematických celkov na stránku – nechajte predvolené alebo zadajte vlastné.

Umožniť predpoklady – začiarknite, ak chcete, aby pred absolvovaním kurzu musel užívateľ absolvovať ešte iný kurz.

Umožniť body – začiarknite, ak chcete, aby užívateľ dostal za absolvovanie kurzu body (tieto body sa nevzťahujú na body za testy).

Zakázať postupnosť – začiarknutie zakáže prechádzať tematické celky v povolenom poradí.

Pridružený certifikát – ak je tá možnosť, môžete vybrať certifikát za absolvovanie kurzu.

Krok č. 4.

Zadajte nastavenia pre E-učebnicu (kurz).

Uplynutie prístupu – ponechajte toto pole nezačiarknuté, ak prístup nikdy neuplynie. Ak chcete časovo obmedziť kurz, tak políčko začiarknite.

Skryť obsahovú tabuľku – začiarknite, ak chcete skryť obsahovú tabuľku používateľom, ktorí nie sú zapísaní pre kurz.

Krok č. 5.

Kurz builder – prostriedok na priradenie Vašich tematických celkov, učív a testov (ak ich máte vytvorené) k E-učebnici (kurzu). Najskôr presuňte tematické celky, potom k tematickým celkom presuňte učivá a nakoniec presuňte k učivám zodpovedajúce testy. Testy môžete presúvať aj priamo pod kurz alebo tematický celok. Presúvajte uchopením položky za ikonku pred jej názvom.

Odporučiť0 odporúčaniaZverejnenéNezaradené

Súvisiace články

Vitajte

Dobrý deň, vitajte na nových stránkach E-učebnice. Doteraz ste možno poznali E-učebnice ako učebnice biológie pre základné školy. Pre veľký záujem, dopyt po učebniciach pre ostatné predmety a…

Odpovede

E-učebnice